Tracuuluuchieu

Lưu chiểu
STT Mã ISBN Tên sách Tác giả Biên tập viên Nhà xuất bản Đối tác liên kết Nơi in Ngày nộp LC
132781 978-604-57-0567-4 Luật tiếp công dân Quốc hội Văn Thị Thanh Hương; Nguyễn Thị Thảo Chính trị Quốc gia Sự thật Nhà in Sự thật 29/03/2016
132782 978-604-57-2041-7 Luật kinh doanh bất động sản năm 2014 và Nghị đinh hướng dẫn thi hành Quốc hội, Chính phủ Nguyễn Thị Phương Anh Chính trị Quốc gia Sự thật nxb Nhà in Sự thật 29/03/2016
132783 978-604-57-1209-2 Luật Công an nhân dân Quốc hội Văn Thị Thanh Hương; Trần Quốc Thắng Chính trị Quốc gia Sự thật nxb TTNC & SX Học liệu 29/03/2016
132784 978-604-912-543-0 Đặc điểm giao tiếp của học sinh Trung học cơ sở dân tộc Cơ Tu và Tà Ôi ở tỉnh Thừa Thiên Huế TS. Đậu Minh Long Tôn Nữ Quỳnh Chi Đại học Huế Đậu Minh Long, Đại học Sư Phạm, Đại học Huế, 32-34 Lê Lợi, thành phố Huế DNTN photocopy Chiến thắng 29/03/2016
132785 978-604-912-534-8 Giáo trình Quản trị MYSQL với PHPMYADMIN TS. Võ Viết Minh Nhật, ThS. Lê Văn Hòa Tôn Nữ Quỳnh Chi Đại học Huế Khoa Du Lịch, Đại học Huế, 22 Lâm Hoằng, thành phố Huế Cty cp in bao bì Huế 29/03/2016
132786 978-604-69-7960-9 Những gì đã qua đừng nghĩ lại quá nhiều Minh Mẫn, Du Phong Nguyễn Thu Hà Văn học Công ty AZ Việt Nam - Người trẻ Việt, Số 50 đường 5, TTF 361 An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội Cty in Prima 29/03/2016
132787 978-604-78-3891-2 Chuột Chi Hô lên thành phố - Chi Hô làm đẹp Lời: Cao Nguyệt Nguyên; Tranh: Hoàng Đậu Xanh Cồ Thanh Tuấn Mỹ thuật Công ty CP Văn hóa Huy Hoàng Công ty phát triển Minh Đạt 28/03/2016
132788 978-604-78-3890-5 Chuột Chi Hô lên thành phố - Cột đèn kì diệu Lời: Cao Nguyệt Nguyên; Tranh: Hoàng Đậu Xanh Cồ Thanh Tuấn Mỹ thuật Công ty CP Văn hóa Huy Hoàng Công ty phát triển Minh Đạt 28/03/2016
132789 978-604-78-3862-2 Học vẽ tranh màu nước David Sanmiguel Cồ Thanh Tuấn Mỹ thuật Công ty CP Văn hóa Văn Lang Xưởng in Công ty CP văn hóa Văn Lang 28/03/2016
132790 978-604-68-2742-9 Cõi Phật đâu xa (Thấp thoáng lời kinh Duy Ma Cật) BS Đỗ Hồng Ngọc Huỳnh Trung Kiên Văn hóa- Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh Cty TNHH MTV Sách Phương Nam Cty TNHH Lê Quang Lộc 28/03/2016