Tracuuluuchieu

Lưu chiểu
STT Mã ISBN Tên sách Tác giả Biên tập viên Nhà xuất bản Đối tác liên kết Nơi in Ngày nộp LC
132781 978-604-0-01307-1 Vở bài tập Đạo đức 2 Lưu Thu Thuỷ (Chủ biên), Nguyễn Hữu Hợp, Trần Thị Xuân Hương, Trần Thị Tố Oanh Vũ Thị Ái Nhu - Phạm Vĩnh Thông Giáo dục Việt Nam Cty CP in và bao bì Bình Thuận 18/10/2016
132782 978-604-0-01306-4 Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 2 Bùi Phương Nga, Nguyễn Quý Thao Trương Đức Kiên Giáo dục Việt Nam Cty CP in và bao bì Bình Thuận 18/10/2016
132783 978-604-0-01304-0 Vở bài tập Toán 2, tập 2 Đỗ Đình Hoan (Chủ biên), Nguyễn áng, Đỗ Tiến Đạt, Đỗ Trung Hiệu, Đào Thái Lai Vũ Minh Hải Giáo dục Việt Nam Cty CP In và bao bì Đồng Tháp 18/10/2016
132784 978-604-0-01303-3 Vở bài tập Toán 2, tập 1 Đỗ Đình Hoan (Chủ biên), Nguyễn Áng Vũ Minh Hải Giáo dục Việt Nam CÔNG TY CP IN VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ YÊN 18/10/2016
132785 978-604-0-01301-9 Vở bài tập Tiếng Việt 2, tập 1 Nguyễn Minh Thuyết (Chủ biên), Trần Mạnh Hưởng, Lê Phương Nga, Trần Hoàng Túy Nguyễn Thị Bích Vân Giáo dục Việt Nam CTY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ IN HẬU GIANG 18/10/2016
132786 978-604-0-01529-7 Hướng dẫn học Tiếng Việt 3 - Tập 1A (Sách thử nghiệm) Bộ GD & ĐT, Vụ GD tiểu học - Dự án mô hình Trường học mới Việt Nam Nguyễn Thị Bé Giáo dục Việt Nam Công ty cổ phần in và thương mại Khánh Hoà. 18/10/2016
132787 978-604-0-01528-0 Hướng dẫn học Tự nhiên và Xã hội 2 (Sách thử nghiệm) Bộ GD & ĐT, Vụ GD tiểu học - Dự án mô hình Trường học mới Việt Nam Trần Thị Phương Giáo dục Việt Nam Công ty cổ phần in và thương mại Khánh Hoà. 18/10/2016
132788 978-604-0-06014-3 Hướng dẫn học Toán 2 - tập 2B (Sách thử nghiệm) Bộ GD & ĐT, Vụ GD tiểu học - Dự án mô hình Trường học mới Việt Nam Vũ Mai Hương Giáo dục Việt Nam Công ty cổ phần in và thương mại Khánh Hoà. 18/10/2016
132789 978-604-0-06013-6 Hướng dẫn học Toán 2 - tập 2A (Sách thử nghiệm) Bộ Giáo dục và Đào tạo - Vụ Giáo dục Tiểu học - Dự án mô hình trường học mới Việt Nam Vũ Mai Hương Giáo dục Việt Nam Cty CP In tổng hợp Cần Thơ 18/10/2016
132790 978-604-0-06015-0 Hướng dẫn học Toán 2 - tập 1B (Sách thử nghiệm) Bộ GD & ĐT, Vụ GD tiểu học - Dự án mô hình Trường học mới Việt Nam Vũ Mai Hương Giáo dục Việt Nam Cty CP In tổng hợp Cần Thơ 18/10/2016