Tracuuluuchieu

Lưu chiểu
STT Mã ISBN Tên sách Tác giả Biên tập viên Nhà xuất bản Đối tác liên kết Nơi in Ngày nộp LC
132801 978-604-0-01350-7 Bài tập Toán 7, tập 2 Tôn Thân (Chủ biên), Vũ Hữu Bình, Trần Đình Châu, Trần Phương Dung, Trần Kiều Đặng Minh Thu, Hoàng Ngọc Phương Giáo dục Việt Nam Cty TNHH một thành viên In Daklak 18/10/2016
132802 978-604-0-01346-0 Bài tập Ngữ văn 6, tập 2 Nguyễn Khắc Phi, Nguyễn Đình Chú, Nguyễn Minh Thuyết, Trần Đình Sử (đồng Chủ biên), Đỗ Việt Hùng, Nguyễn Văn Long, Đỗ Ngọc Thống Nguyễn Trí Sơn, Thanh Trà Giáo dục Việt Nam CTY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ IN HẬU GIANG 18/10/2016
132803 978-604-0-01343-9 Bài tập Toán 6, tập 2 Tôn Thân (Chủ biên), Phạm Gia Đức, Phạm Đức Quang Đặng Văn Tuyến, Hoàng Kim Hảo Giáo dục Việt Nam Công ty cổ phần in Bến Tre 18/10/2016
132804 978-604-0-01342-2 Bài tập Toán 6, tập 1 Tôn Thân (Chủ biên), Vũ Hữu Bình, Phạm Gia Đức, Trần Luận, Phạm Đức Quang Nguyễn Trọng Thiệp, Hoàng Kim Hảo Giáo dục Việt Nam Cty TNHH một thành viên In Daklak 18/10/2016
132805 978-604-0-01337-8 Vở tập vẽ 5 Nguyễn Quốc Toản (Chủ biên), Nguyễn Hữu Hạnh, Bạch Ngọc Diệp, Đàm Luyện, Ngô Thanh Hương, Nguyễn Đức Toàn, Nguyễn Ngọc Ân, Phạm Ngọc Tới Ngô Thanh Hương Giáo dục Việt Nam CÔNG TY CP IN VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ YÊN 18/10/2016
132806 978-604-0-01333-0 Vở bài tập Toán 5, tập 2 Đỗ Đình Hoan (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Quốc Chung, Đỗ Tiến Đạt, Đỗ Trung Hiệu, Trần Diên Hiển, Đào Thái Lai, Phạm Thanh Tâm, Kiều Đức Thành, Lê Tiến Thành, Vũ Dương Thụy Lê Thị Hồng Vân Giáo dục Việt Nam Công ty cổ phần in Bến Tre 18/10/2016
132807 978-604-0-05741-9 Luyện tập Tin học 5 - Tập 2 Nguyễn Minh Thiên Hoàng, Đỗ Minh Hoàng Đức, Lê Tấn Hồng Hải Ngô Thị Linh Châu Giáo dục Việt Nam Công ty CP In SCITECH 18/10/2016
132808 978-604-0-05740-2 Luyện tập Tin học 5 - Tập 1 Nguyễn Minh Thiên Hoàng, Đỗ Minh Hoàng Đức, Lê Tấn Hồng Hải Ngô Thị Linh Phương Giáo dục Việt Nam Công ty cổ phần in và thương mại Khánh Hoà. 18/10/2016
132809 978-604-0-05738-9 Luyện tập Tin học 4 - Tập 2 Nguyễn Minh Thiên Hoàng, Đỗ Minh Hoàng Đức, Lê Tấn Hồng Hải Ngô Thị Linh Phương Giáo dục Việt Nam Công ty CP In SCITECH 18/10/2016
132810 978-604-0-05737-2 Luyện tập Tin học 4 - Tập 1 Nguyễn Minh Thiên Hoàng, Đỗ Minh Hoàng Đức, Lê Tấn Hồng Hải Ngô Thị Linh Phương Giáo dục Việt Nam Cty CP In và Thương mại Khánh Hoà 18/10/2016