Tracuuluuchieu

Lưu chiểu
STT Mã ISBN Tên sách Tác giả Biên tập viên Nhà xuất bản Đối tác liên kết Nơi in Ngày nộp LC
132811 978-604-0-05735-8 Luyện tập Tin học 3 - Tập 2 Nguyễn Minh Thiên Hoàng, Đỗ Minh Hoàng Đức, Lê Tấn Hồng Hải Trần Thanh Hà Giáo dục Việt Nam Cty CP In và bao bì Đồng Tháp 18/10/2016
132812 978-604-0-05734-1 Luyện tập Tin học 3 - Tập 1 Nguyễn Minh Thiên Hoàng, Đỗ Minh Hoàng Đức, Lê Tấn Hồng Hải Hoàng Thị Kim Hảo Giáo dục Việt Nam Cty CP In và bao bì Đồng Tháp 18/10/2016
132813 978-604-0-05732-7 Luyện tập Tin học 2 - Tập 2 Nguyễn Minh Thiên Hoàng, Đỗ Minh Hoàng Đức, Lê Tấn Hồng Hải Trần Thanh Hà Giáo dục Việt Nam Cty CP In và bao bì Đồng Tháp 18/10/2016
132814 978-604-0-05731-0 Luyện tập Tin học 2 - Tập 1 Nguyễn Minh Thiên Hoàng, Đỗ Minh Hoàng Đức, Lê Tấn Hồng Hải Hoàng Thị Kim Hảo Giáo dục Việt Nam Cty CP In tổng hợp Cần Thơ 18/10/2016
132815 978-604-0-05729-7 Luyện tập Tin học 1 Nguyễn Minh Thiên Hoàng, Đỗ Minh Hoàng Đức, Lê Tấn Hồng Hải Ngô Thị Linh Phương Giáo dục Việt Nam Cty CP In tổng hợp Cần Thơ 18/10/2016
132816 978-604-0-00835-0 Tiếng Anh 7, tập 1 (SHS) (kèm đĩa CD) Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Chi (Chủ biên), Lê Kim Dung, Phan Chí Nghĩa, Nguyễn Quốc Tuấn, Vũ Mai Trang, Lương Quỳnh Trang, David, Kaye Trần Thu Hà Giáo dục Việt Nam Cty CP In tổng hợp Cần Thơ 18/10/2016
132817 978-604-0-00670-7 Tiếng Anh 6, tập 2 (SGK) (kèm đĩa CD) Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Chi (Chủ biên), Lương Quỳnh Trang, Vũ Mai Trang, Nguyễn Quốc Tuấn, Lê Kim Dung, Phan Chí Nghĩa, David Kaye Vũ Thị Lai Giáo dục Việt Nam Cty CP In tổng hợp Cần Thơ 18/10/2016
132818 978-604-0-01332-3 Vở bài tập Toán 5, tập 1 Đỗ Đình Hoan (Chủ biên), Nguyễn Áng, Đặng Tự Ân, Đỗ Tiến Đạt, Đỗ Trung Hiệu, Đào Thái Lai, Phạm Thanh Tâm, Vũ Dương Thụy Lê Hồng Vân Giáo dục Việt Nam Công ty TNHH MTV In Nhân dân Bình Định 18/10/2016
132819 978-604-0-01331-6 Vở bài tập Tiếng Việt 5, tập 2 Nguyễn Minh Thuyết (Chủ biên), Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Thị Ly Kha, Đặng Thị Lanh, Lê Phương Nga, Lê Hữu Tỉnh Nguyễn Thị Bích Vân Giáo dục Việt Nam Cty in Văn Hóa Sài Gòn 18/10/2016
132820 978-604-0-01321-7 Vở bài tập Toán 4, tập 2 Đỗ Đình Hoan (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Quốc Chung, Đỗ Tiến Đạt, Đỗ Trung Hiệu, Trần Diên Hiển, Đào Thái Lai, Phạm Thanh Tâm, Kiều Đức Thành, Lê Tiến Thành, Vũ Dương Thụy Vũ Thị Ái Nhu Giáo dục Việt Nam Công ty TNHH MTV In Nhân dân Bình Định 18/10/2016