Tracuuluuchieu

Lưu chiểu
STT Mã ISBN Tên sách Tác giả Biên tập viên Nhà xuất bản Đối tác liên kết Nơi in Ngày nộp LC
132821 978-604-0-01309-5 Vở bài tập Tiếng Việt 3, tập 1 Nguyễn Minh Thuyết (Chủ biên), Hoàng Hoà Bình, Trần Mạnh Hưởng, Lê Thị Tuyết Mai, Trịnh Mạnh Trịnh Đình Dựng Giáo dục Việt Nam Công ty CP In - Đầu tư phát triển Giáo dục Gia Lai 28/03/2016
132822 978-604-0-00074-3 Địa lí 6 Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nguyễn Dược (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Thị Thu Phương, Nguyễn Quận, Phạm Thị Sen Bùi Bích Ngọc Giáo dục Việt Nam Công ty TNHH MTV XSKT và Dịch vụ in Đà Nẵng. 28/03/2016
132823 978-604-0-00061-3 Lịch sử và Địa lí 5 Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nguyễn Anh Dũng (Chủ biên), Nguyễn Hữu Chí, Trần Viết Lưu, Nguyễn Tuyết Nga, Nguyễn Minh Phương, Phạm Thị Sen Đào Tiến Thi Giáo dục Việt Nam Công ty CP In sách giáo khoa Hòa Phát 28/03/2016
132824 978-604-0-01310-1 Vở bài tập Tiếng Việt 3, tập 2 Nguyễn Minh Thuyết (Chủ biên), Lê Ngọc Điệp, Lê Thị Tuyết Mai, Bùi Minh Toán, Nguyễn Trí Trịnh Đình Dựng Giáo dục Việt Nam Công ty CP In sách giáo khoa Hòa Phát 28/03/2016
132825 978-604-0-00037-8 Tự nhiên và Xã hội 2 Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bùi Phương Nga (Chủ biên), Lê Thu Dinh, Đoàn Thị My, Nguyễn Tuyết Nga Trương Đức Kiên Giáo dục Việt Nam Công ty CP IN - PHS và TBTH Quảng Nam 28/03/2016
132826 978-604-0-00036-1 Toán 2 Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đỗ Đình Hoan (Chủ biên), Nguyễn Áng, Đỗ Trung Hiệu, Đỗ Tiến Đạt, Đào Thái Lai Vũ Thị Ái Nhu Giáo dục Việt Nam Công ty CP In sách giáo khoa Hòa Phát 28/03/2016
132827 978-604-0-00090-3 Địa lí 7 Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nguyễn Dược (Tổng Chủ biên), Phan Huy Xu (Chủ biên), Nguyễn Hữu Danh, Mai Phú Thành Phạm Thủy Quỳnh Giáo dục Việt Nam Công ty CP In và sản xuất bao bì Huế. 28/03/2016
132828 978-604-0-00073-6 Lịch sử 6 Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phan Ngọc Liên (Tổng Chủ biên), Trương Hữu Quýnh (Chủ biên), Đinh Ngọc Bảo, Nguyễn Sĩ Quế Lưu Hoa Sơn Giáo dục Việt Nam Công ty TNHH MTV XSKT và Dịch vụ in Đà Nẵng. 28/03/2016
132829 978-604-0-01526-6 Hướng dẫn học Tiếng Việt 2 - Tập 1A (Sách thử nghiệm) Bộ Giáo dục và Đào tạo - Vụ Giáo dục Tiểu học - Dự án mô hình trường học mới Việt Nam Nguyễn Thị Ngọc Bảo Giáo dục Việt Nam Công ty CP In Tổng hợp Cần Thơ 28/03/2016
132830 978-604-0-05561-3 Hướng dẫn học Toán 5 - tập 1A (Sách thử nghiệm) Bộ Giáo dục và Đào tạo - Vụ Giáo dục Tiểu học - Dự án mô hình Trường học mới Việt Nam Nguyễn Thị Bé Giáo dục Việt Nam Công ty CP In SCITECH 28/03/2016