Tracuuluuchieu

Lưu chiểu
STT Mã ISBN Tên sách Tác giả Biên tập viên Nhà xuất bản Đối tác liên kết Nơi in Ngày nộp LC
132821 978-604-0-01319-4 Vở bài tập Tiếng Việt 4, tập 2 Nguyễn Minh Thuyết (Chủ biên), Đỗ Lê Chuẩn, Hoàng Cao Cương, Đỗ Việt Hùng, Trần Thị Minh Phương, Lê Hữu Tỉnh Đào Tiến Thi Giáo dục Việt Nam Cty CP in và bao bì Bình Thuận 18/10/2016
132822 978-604-0-01315-6 Vở bài tập Đạo đức 3 Lưu Thu Thủy (Chủ biên), Nguyễn Thị Việt Hà, Nguyễn Hữu Hợp, Trần Thị Tố Oanh Vũ Thị Ái Nhu - Phạm Vĩnh Thông Giáo dục Việt Nam Công ty cổ phần in Bến Tre 18/10/2016
132823 978-604-0-01312-5 Vở bài tập Toán 3, tập 2 Đỗ Đình Hoan (Chủ biên), Nguyễn Áng, Đỗ Tiến Đạt, Đỗ Trung Hiệu, Trần Diên Hiển, Đào Thái Lai, Phạm Thanh Tâm, Vũ Dương Thụy Vũ Thị Ái Nhu Giáo dục Việt Nam Cty TNHH một thành viên In Daklak 18/10/2016
132824 978-604-0-01310-1 Vở bài tập Tiếng Việt 3, tập 2 Nguyễn Minh Thuyết (Chủ biên), Lê Ngọc Điệp, Lê Thị Tuyết Mai, Bùi Minh Toán, Nguyễn Trí Trịnh Đình Dựng Giáo dục Việt Nam Cty TNHH một thành viên In Daklak 18/10/2016
132825 978-604-0-01304-0 Vở bài tập Toán 2, tập 2 Đỗ Đình Hoan (Chủ biên), Nguyễn áng, Đỗ Tiến Đạt, Đỗ Trung Hiệu, Đào Thái Lai Vũ Minh Hải Giáo dục Việt Nam Cty CP In số 4 18/10/2016
132826 978-604-0-01297-5 Vở tập vẽ 1 Nguyễn Quốc Toản (Chủ biên), Nguyễn Hữu Hạnh, Đàm Luyện, Đỗ Thuật, Phạm Ngọc Tới Ngô Thanh Hương Giáo dục Việt Nam Cty TNHH một thành viên In Daklak 18/10/2016
132827 978-604-0-01296-8 Vở bài tập Toán 1, tập 2 Đỗ Đình Hoan (Chủ biên), Nguyễn Áng, Đỗ Trung Hiệu, Đỗ Tiến Đạt, Phạm Thanh Tâm Vũ Minh Hải Giáo dục Việt Nam Công ty cổ phần in Bến Tre 18/10/2016
132828 978-604-0-00669-1 Tiếng Anh 6, tập 1 (SGK) (kèm đĩa CD) Hoàng Văn Vân (TCB), Nguyễn Thị Chi(CB), Lê Kim Dung, Phan Chí Nghĩa, Lưu Qúy Khương, Vũ Mai Trang, Lương Quỳnh Trang, DAVID KAYE Vũ Thị Lai Giáo dục Việt Nam Công ty CP In Nguyễn Văn Thảnh 18/10/2016
132829 978-604-0-00253-2 Tiếng Anh 3, tập 2 (kèm đĩa CD) Hoàng Văn Vân(TCB), Phan Hà(CB), Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Trương Thị Ngọc Minh, Nguyễn Quốc Tuấn, Ken Wilson Lê Thị Huệ Giáo dục Việt Nam Cty CP In và Thương mại Khánh Hoà 18/10/2016
132830 978-604-0-00251-8 Tiếng Anh 3, tập 1 (kèm đĩa CD) Hoàng Văn Vân (TCB), Phan Hà(CB), Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Trương Thị Ngọc Minh, Nguyễn Quốc Tuấn, KEN WILSON Lê Thị Huệ Giáo dục Việt Nam Công ty cổ phần in Bến Tre 18/10/2016