Tracuuluuchieu

Lưu chiểu
STT Mã ISBN Tên sách Tác giả Biên tập viên Nhà xuất bản Đối tác liên kết Nơi in Ngày nộp LC
133221 978-604-0-06237-6 Bộ tranh Sinh học lớp 7 Nguyễn Quang Vinh, Nguyễn Ngô Tráng Kiện Giáo dục Việt Nam Công ty cổ phần in SGK tại TP Hà Nội 23/03/2016
133222 978-604-0-06094-5 Bộ tranh Thủ công lớp 3 Đoàn Chi, Nguyễn Ngô Tráng Kiện Nguyễn Ngô Tráng Kiện ,Lê Thị Thanh Vân Giáo dục Việt Nam Nhà máy in Bản đồ - CN Công ty TNHH MTV NXB Tài nguyên môi trường và Bản đồ VN 23/03/2016
133223 978-604-0-02369-8 Bộ tranh Mĩ thuật lớp 1 Phạm Ngọc Tới, Nguyễn Quốc Toản, Trần Thị Thanh Hiếu, Nguyễn Hồng Xuân Lê Thị Thanh Vân Giáo dục Việt Nam Nhà máy in Bản đồ - CN Công ty TNHH MTV NXB Tài nguyên môi trường và Bản đồ VN 23/03/2016
133224 978-604-0-06236-9 Bộ tranh Sinh học lớp 8 Nguyễn Quang Vinh Ngô Nguyễn Tráng Kiện Giáo dục Việt Nam Công ty cổ phần in SGK tại TP Hà Nội 23/03/2016
133225 978-604-0-08262-6 Bản đồ và tranh ảnh Lịch sử 6 Phan Ngọc Liên (chủ biên), Nguyễn Sĩ Quế, Nguyễn Thế Hiệp, Nguyễn Thị Hồng Loan, Nguyễn Nam Phóng, Cao Văn Dũng Phạm Văn Hải Giáo dục Việt Nam Nhà máy in Bản đồ - CN Công ty TNHH MTV NXB Tài nguyên môi trường và Bản đồ VN 23/03/2016
133226 978-604-0-08266-4 Bản đồ và Tranh ảnh Lịch sử 10 Nguyễn Quốc Hùng (chủ biên), Nguyễn Ngọc Cơ, Nguyễn Xuân Trường, Nguyễn Thị Hồng Loan, Thành Ngọc Linh, Phạm Văn Hải Cao Văn Dũng Giáo dục Việt Nam Xí nghiệp bản đồ 1 - CN Công ti TNHH MTV Trắc địa bản đồ 23/03/2016
133227 978-604-0-01304-0 Vở bài tập Toán 2, tập 2 Đỗ Đình Hoan (Chủ biên), Nguyễn áng, Đỗ Tiến Đạt, Đỗ Trung Hiệu, Đào Thái Lai Vũ Minh Hải Giáo dục Việt Nam Công ty CP In sách giáo khoa Hòa Phát 23/03/2016
133228 978-604-0-01314-9 Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 3 Bùi Phương Nga (Chủ biên), Nguyễn Tuyết Nga, Nguyễn Quý Thao Trương Đức Kiên Giáo dục Việt Nam Công ty CP IN - PHS và TBTH Quảng Nam. 23/03/2016
133229 978-604-0-01293-7 Vở bài tập Tiếng Việt 1, tập 1 Đặng Thị Lanh (Chủ biên), Hoàng Cao Cương, Trần Thị Minh Phương Đào Tiến Thi Giáo dục Việt Nam Công ty CP In sách giáo khoa Hòa Phát 23/03/2016
133230 978-604-0-01417-7 Bài tập Tin học 10 (C) Hồ Sĩ Đàm (Chủ biên), Trần Đỗ Hùng, Ngô Ánh Tuyết Nguyễn Thị Nguyên Thuý Giáo dục Việt Nam Công ty cổ phần In Quảng Bình 23/03/2016