Tracuuluuchieu

Lưu chiểu
STT Mã ISBN Tên sách Tác giả Biên tập viên Nhà xuất bản Đối tác liên kết Nơi in Ngày nộp LC
133231 978-604-0-01479-5 Bài tập Sinh học 10 (C) Phạm Văn Ty (Chủ biên), Ngô Văn Hưng, Đoàn Thị Bích Liên Nguyễn Thị Hồng, Ngô Thị Linh Phương Giáo dục Việt Nam Công ty cổ phần In Quảng Bình 23/03/2016
133232 978-604-0-01321-7 Vở bài tập Toán 4, tập 2 Đỗ Đình Hoan (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Quốc Chung, Đỗ Tiến Đạt, Đỗ Trung Hiệu, Trần Diên Hiển, Đào Thái Lai, Phạm Thanh Tâm, Kiều Đức Thành, Lê Tiến Thành, Vũ Dương Thụy Vũ Thị Ái Nhu Giáo dục Việt Nam Công ty TNHH MTV XSKT và Dịch vụ in Đà Nẵng. 23/03/2016
133233 978-604-0-01339-2 Thực hành Kĩ thuật 5 Trần Thị Thu (Chủ biên), Nguyễn Thu Huyền Phạm Vĩnh Thông Giáo dục Việt Nam Công ty CP IN - PHS và TBTH Quảng Nam. 23/03/2016
133234 978-604-0-01461-0 Bài tập Địa lí 7 Nguyễn Đình Tám, Trương Văn Hùng Phạm Thủy Quỳnh Giáo dục Việt Nam Công ty CP Sách và TBTH Đà Nẵng 23/03/2016
133235 978-604-0-01364-4 Bài tập Tiếng Anh 8 Nguyễn Hạnh Dung (Chủ biên), Đặng Văn Hùng, Đào Ngọc Lộc, Thân Trọng Liên Nhân, Trần Huy Phương Trần Thị Thu Hương, Vũ Thị Lai Giáo dục Việt Nam Công ty CP In sách giáo khoa Hòa Phát 23/03/2016
133236 978-604-0-01336-1 Vở bài tập Đạo đức 5 Lưu Thu Thuỷ (Chủ biên), Ngô Quang Quế Phạm Vĩnh Thông Giáo dục Việt Nam Công ty CP Sách và TBTH Đà Nẵng 23/03/2016
133237 978-604-0-01358-3 Bài tập Toán 8, tập 1 Tôn Thân (Chủ biên), Vũ Hữu Bình, Trần Đình Châu, Phạm Gia Đức, Phạm Đức Quang, Nguyễn Duy Thuận Nguyễn Ngọc Tú Giáo dục Việt Nam Công ty CP In và Dịch vụ Thừa Thiên Huế. 23/03/2016
133238 978-604-0-01462-7 Bài tập Lịch sử 7 Nghiêm Đình Vỳ (Chủ biên), Nguyễn Cảnh Minh, Lưu Hoa Sơn Nông Thị Huệ Giáo dục Việt Nam Công ty CP Sách và TBTH Đà Nẵng 23/03/2016
133239 978-604-0-02263-9 Tập bản đồ bài tập và bài thực hành Địa lí 7 Nguyễn Quý Thao, Phạm Thị Sen Nguyễn Thị Giáng Hương, Cao Văn Dũng, Lê Nguyễn Hồng Hà Giáo dục Việt Nam Xí nghiệp bản đồ 1 - CN Công ti TNHH MTV Trắc địa bản đồ 23/03/2016
133240 978-604-0-02271-4 Tập bản đồ Địa lí 8 Ngô Đạt Tam, Nguyễn Thị Hồng Loan, Thành Ngọc Linh Lê Nguyễn Hồng Hà Giáo dục Việt Nam Xí nghiệp bản đồ 1 - CN Công ti TNHH MTV Trắc địa bản đồ 23/03/2016