Tracuuluuchieu

Lưu chiểu
STT Mã ISBN Tên sách Tác giả Biên tập viên Nhà xuất bản Đối tác liên kết Nơi in Ngày nộp LC
135041 978-604-0-09441-4 Quản lý trường phổ thông, tập 1 Học viện quản lý Giáo dục – Trần Ngọc Giao (Chủ biên), Nguyễn Mạnh Hùng, Đặng Thị Thanh Huyền Nguyễn Hồng Ánh Giáo dục Việt Nam Công ti CP Văn hóa Hà Nội 27/09/2016
135042 978-604-943-036-7 Tiếng Việt 3 - Cú pháp - Tạo ra và dùng câu tiếng Việt Cánh Buồm Trương Đức Hùng Tri thức Công ty TNHH Giáo dục hiện đại Cánh Buồm - Số 6, ngõ 34, phố Vạn Bảo, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, TP. Hà Nội XN in NXB VHDT 27/09/2016
135043 978-604-944-593-4 Môi trường văn hóa đô thị hiện đại Mạc Đường Nguyễn Trọng Tấn Khoa học xã hội Công ty CP Tri thức văn hóa sách Việt Nam (467 Cộng Hòa, phường 15, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh) Cty in VH sài gòn 27/09/2016
135044 978-604-0-08825-3 Lô tô khám phá chủ đề trường mầm non Đặng Thanh Nhàn, Nguyễn Thị Hoà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Hoàng Bích Trà Giáo dục Việt Nam Công ti CP In và Bao bì Hà Tây 27/09/2016
135045 978-604-0-03341-3 Bộ lô tô Bé làm quen với chữ cái Phan Lan Anh Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Dương Minh Tâm Giáo dục Việt Nam Công ti CP In và Bao bì Hà Tây 27/09/2016
135046 978-604-0-03345-1 Bộ lô tô Nước và các hiện tượng tự nhiên Hồng Thu, Nguyễn Thị Tuyết Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Dương Minh Tâm Giáo dục Việt Nam Công ti CP In và Bao bì Hà Tây 27/09/2016
135047 978-604-0-00856-5 Bộ thẻ chữ cái và chữ số dành cho cô Nguyễn Thị Tuyết - Đoàn Phùng Thuý Liên Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Dương Minh Tâm Giáo dục Việt Nam Công ti CP In và Bao bì Hà Tây 27/09/2016
135048 978-604-0-03255-3 Lô tô lắp ghép các khái niệm tương phản Nguyễn Thanh Giang - Đoàn Phùng Thuý Liên Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Dương Minh Tâm Giáo dục Việt Nam Công ti CP In và Bao bì Hà Tây 27/09/2016
135049 978-604-0-05921-5 Bộ tranh tường trang trí sáng tạo theo chủ đề - Chủ đề Quê hương - Đất nước - Bác Hồ Vũ Huyền Trinh, Nguyễn Minh Huyền Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Dương Minh Tâm Giáo dục Việt Nam Công ti CP In và Bao bì Hà Tây 27/09/2016
135050 978-604-0-07262-7 Bộ tranh trang trí sáng tạo Góc Phân vai Nguyễn Thị Hiền – Đỗ Thị Thu Huyền Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Hoàng Bích Trà Giáo dục Việt Nam Công ti CP In và Bao bì Hà Tây 27/09/2016