Tracuuluuchieu

Lưu chiểu
STT Mã ISBN Tên sách Tác giả Biên tập viên Nhà xuất bản Đối tác liên kết Nơi in Ngày nộp LC
139731 978-604-0-04286-6 Ôn tập - củng cố kiến thức tiếng Anh 9 (Tài liệu ôn thi vào lớp 10 - viết theo chuẩn kiến thức, kĩ năng) Trương Văn Ánh, Phương Thảo Huỳnh Kim Ngân Giáo dục Việt Nam Công ty CP In Long An 14/03/2016
139732 978-604-0-03498-4 Cùng học tin học dành cho học sinh lớp 2 Bùi Văn Thanh (Chủ biên)- Bùi Việt Hà- Lê Quang Phan Nguyễn Thị Nguyên Thúy Giáo dục Việt Nam Cty CP sách Đà Nẵng 14/03/2016
139733 978-604-0-03480-9 Thực hành cùng học Tin học - Dành cho học sinh lớp 1 Bùi Văn Thanh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Xuân, Dương Vũ Khánh Thuận, Nguyễn Thị Nguyên Thuý Nguyễn Thị Minh Châu Giáo dục Việt Nam Cty CP sách Đà Nẵng 14/03/2016
139734 978-604-0-06314-4 Thực hành viết đúng, viết đẹp Tiếng Việt lớp 1 – Công nghệ giáo dục Tập một: Âm - Chữ Đoàn Thị Thúy Hạnh (Chủ Biên) Trịnh Đình Dựng Giáo dục Việt Nam Cty CP in Hà Nội 14/03/2016
139735 978-604-0-06312-0 Bài tập thực hành Tiếng Việt lớp 1 – Công nghệ giáo dục Tập hai: Vần (sách cho buổi học thứ 2) Đoàn Thị Thúy Hạnh (Chủ Biên) – Võ Thanh Hà – Bùi Thanh Thủy, Trần Hải Toàn Phạm Kim Chung; Nguyễn Bích Vân Giáo dục Việt Nam Cty CP in Hà Nội 14/03/2016
139736 978-604-0-06315-1 Thực hành viết đúng, viết đẹp Tiếng Việt lớp 1 – Công nghệ giáo dục Tập hai: Vần Đoàn Thị Thúy Hạnh (Chủ Biên) – Nguyễn Thị Kiều Anh – Võ Thanh Hà Trịnh Đình Dựng Giáo dục Việt Nam Cty CP in Hà Nội 14/03/2016
139737 978-604-0-06313-7 Bài tập thực hành Tiếng Việt lớp 1 – Công nghệ giáo dục Tập ba: Luyện tập tổng hợp (sách cho buổi học thứ hai) Đoàn Thị Thúy Hạnh (Chủ Biên), Nguyễn Thị Kiều Anh, Võ Thanh Hà,Trần Hải Toàn Phạm Kim Chung; Nguyễn Bích Vân Giáo dục Việt Nam Cty CP in Hà Nội 14/03/2016
139738 978-604-0-06311-3 Bài tập thực hành Tiếng Việt lớp 1 – Công nghệ giáo dục Tập một: Âm - Chữ (sách cho buổi học thứ 2) Đoàn Thị Thúy Hạnh (Chủ Biên), Bùi Thanh Thủy, Trần Hải Toàn Phạm Kim Chung; Nguyễn Bích vân Giáo dục Việt Nam Cty Cp in HN 14/03/2016
139739 978-604-2-05754-7 Thiên nhiên đất nước ta - Dạt dào sông nước Nguyễn Như Mai, Nguyễn Huy Thắng, Nguyễn Quốc Tin Hoàng Thanh Thủy Kim Đồng Cty VHP 14/03/2016
139740 978-604-0-02382-7 Bộ ảnh Luyện nói 1 Nguyễn Thị Hạnh, Đàm Hồng Quỳnh, Trần Thị Thanh Hiếu Lê Thị Thanh Vân Giáo dục Việt Nam Cty TNHH Trắc địa bản đồ 14/03/2016