Tracuuluuchieu

Lưu chiểu
STT Mã ISBN Tên sách Tác giả Biên tập viên Nhà xuất bản Đối tác liên kết Nơi in Ngày nộp LC
154841 978-604-0-00208-2 Tin học 12 Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hồ Sĩ Đàm (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Trần Đỗ Hùng, Nguyễn Đức Nghĩa, Nguyễn Thanh Tùng, Ngô Ánh Tuyết Giáo dục Việt Nam Cty cp in Long An 07/03/2016
154842 978-604-0-00171-9 Sinh học 11(C) Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nguyễn Thành Đạt (Tổng Chủ biên), Lê Đình Tuấn (Chủ biên), Nguyễn Như Khanh Giáo dục Việt Nam Cty Cp in Trần Ngọc Hy 07/03/2016
154843 978-604-0-00096-5 Sinh học 7 Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nguyễn Quang Vinh (Tổng Chủ biên), Trần Kiên (Chủ biên), Nguyễn Văn Khang Giáo dục Việt Nam Cty Cp in An Giang 07/03/2016
154844 978-604-0-00176-4 Địa lí 11 (C) Bộ Giáo dục và Đào tạo. Lê Thông (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Minh Phương (Chủ biên), Phạm Viết Hồng, Nguyễn Việt Hùng, Ông Thị Đan Thanh, Trần Đức Tuấn, Nguyễn Đức Vũ Giáo dục Việt Nam Cty Cp in Trần Ngọc Hy 07/03/2016
154845 978-604-0-00144-3 Ngữ văn 10, tập 2 (C) Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phan Trọng Luận (Tổng Chủ biên), Lã Nhâm Thìn, Bùi Minh Toán, Lê A (đồng Chủ biên), Nguyễn Thái Hòa, Đỗ Kim Hồi, Nguyễn Xuân Nam, Vũ Dương Quỹ, Đặng Đức Siêu, Trần Nho Thìn, Lương Duy Thứ, Đoàn THị Thu Vân Giáo dục Việt Nam Cty Cp in Cần Thơ 07/03/2016
154846 978-604-0-00069-9 Vật lí 6 Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vũ Quang (Tổng Chủ biên), Bùi Gia Thịnh (Chủ biên), Nguyễn Phương Hồng Giáo dục Việt Nam Cty Cp in Bạc liêu 07/03/2016
154847 978-604-903-650-7 Gặp lại lời ru Lê Viết Xuân Lê Hòa Thuận Hóa Cty CP in Thuận Phát 07/03/2016
154848 978-604-903-658-3 Tình quê và tình đời Hoàng Lệ Ngân - Hồng Tư Lê Hòa Thuận Hóa Cty CP In ấn và Quảng cáo Tân Phát 07/03/2016
154849 978-604-57-1939-8 Luật cán bộ, công chức và hệ thống văn bản hướng dẫn thực hiện - Tập 1 Viện Khoa học tổ chức Nhà nước Phạm Thị Thinh Chính trị Quốc gia Sự thật Cty CP in Truyền thông Việt Nam 07/03/2016
154850 978-604-0-01427-6 Bài tập Tin học 11 (C) Hồ Sĩ Đàm, Nguyễn Thanh Tùng Dương Vũ Khánh Thuận Giáo dục Việt Nam Nhà máy in Bộ TM 07/03/2016