Tracuuluuchieu

Lưu chiểu
STT Mã ISBN Tên sách Tác giả Biên tập viên Nhà xuất bản Đối tác liên kết Nơi in Ngày nộp LC
169591 978-604-54-0615-1 Giáo trình Địa lí tự nhiên Việt Nam 2 (Phần khu vực) Đặng Duy Lợi Ứng Quốc Chỉnh Đại học Sư phạm Xưởng in Trung tâm NC & SX học liệu ĐHSP 13/01/2016
169592 978-604-54-2175-8 English for non-English major master learners Cao Thị Thu Giang (CB)-Lê Kim Dung-Hoàng Giang Lam-Nguyễn Thuỷ Hương-Trần Thanh Thuỷ-Đào Thị Bích Nguyên Đặng Minh Thúy Đại học Sư phạm Cty CP in & truyền thông Hợp Phát 13/01/2016
169593 978-604-54-2740-8 Hoá học các nguyên tố hiếm và hoá phóng xạ Phạm Đức Roãn Đặng Minh Thúy Đại học Sư phạm Xưởng in Trung tâm NC & SX học liệu ĐHSP 13/01/2016
169594 978-604-66-1761-7 Vô tinh và các phương pháp hỗ trợ sinh sản TS. Trinh Thế Sơn, TS. Vũ Văn Tâm, TS. Lê Hoàng Nguyễn Tiến Dũng Y học Cty in Y học 12/01/2016
169595 978-604-57-2373-9 Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử Tập 9 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Diệu Linh Chính trị Quốc gia Sự thật Cty TNHH MTV in Tiến bộ (175 Nguyễn Thái Học, HN) 09/01/2016
169596 978-604-57-2374-6 Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử Tập 10 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Phạm Thị Ngọc Bích Chính trị Quốc gia Sự thật Cty TNHH MTV in Tiến bộ (175 Nguyễn Thái Học, HN) 09/01/2016
169597 978-604-57-2365-4 Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử Tập 1 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Phạm Thị Thinh Chính trị Quốc gia Sự thật Cty TNHH MTV in Tiến bộ (175 Nguyễn Thái Học, HN) 09/01/2016
169598 978-604-57-2863-5 Hỏi - đáp pháp luật về thừa kế ( Theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015 ) Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn Hoàng Thị Tuyết Chính trị Quốc gia Sự thật Nhà in sự thật a2cn4, Cụm CN Từ Liêm, HN 09/01/2016
169599 978-604-57-2830-7 Hỏi - đáp về Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn Văn Thị Thanh Hương Chính trị Quốc gia Sự thật Nhà in sự thật a2cn4, Cụm CN Từ Liêm, HN 09/01/2016
169600 978-604-57-2366-1 Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử Tập 2 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Phạm Thị Thinh Chính trị Quốc gia Sự thật Cty TNHH MTV in Tiến bộ (175 Nguyễn Thái Học, HN) 09/01/2016