Tracuuluuchieu

Lưu chiểu
STT Mã ISBN Tên sách Tác giả Biên tập viên Nhà xuất bản Đối tác liên kết Nơi in Ngày nộp LC
172971 978-604-0-01303-3 Vở bài tập Toán 2, tập 1 Đỗ Đình Hoan (Chủ biên), Nguyễn Áng Vũ Minh Hải Giáo dục Việt Nam Công ty CP In Tổng hợp Cần Thơ 02/02/2016
172972 978-604-0-01310-1 Vở bài tập Tiếng Việt 3, tập 2 Nguyễn Minh Thuyết (Chủ biên), Lê Ngọc Điệp, Lê Thị Tuyết Mai, Bùi Minh Toán, Nguyễn Trí Trịnh Đình Dựng Giáo dục Việt Nam Công ty CP In sách giáo khoa tại TP. HCM 02/02/2016
172973 978-604-0-01368-2 Bài tập Vật lí 9 Đoàn Duy Hinh (Chủ biên), Nguyễn Văn Hòa, Vũ Quang, Ngô Mai Thanh, Nguyễn Đức Thâm Phùng Thanh Huyền-Hồ Sỹ Thắng Giáo dục Việt Nam Công ty CP In Bến Tre 02/02/2016
172974 978-604-0-01307-1 Vở bài tập Đạo đức 2 Lưu Thu Thuỷ (Chủ biên), Nguyễn Hữu Hợp, Trần Thị Xuân Hương, Trần Thị Tố Oanh Vũ Thị Ái Nhu - Phạm Vĩnh Thông Giáo dục Việt Nam Công ty CP In Tổng hợp Cần Thơ 02/02/2016
172975 978-604-0-01300-2 Tập bài hát 1 Hoàng Long (Chủ biên), Hàn Ngọc Bích, Lê Minh Châu, Nguyễn Hoành Thông (tuyển chọn) Lê Hồng Vân Giáo dục Việt Nam Công ty CP In Bến Tre 02/02/2016
172976 978-604-0-01298-2 Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 1 Đoàn Thị My, Bùi Phương Nga Trương Đức Kiên Giáo dục Việt Nam Công ty CP In Tổng hợp Cần Thơ 02/02/2016
172977 978-604-0-01308-8 Tập bài hát 2 Hoàng Long (Chủ biên), Lê Minh Châu, Hoàng Lân, Nguyễn Hoành Thông (Tuyển chọn) Lê Hồng Vân Giáo dục Việt Nam Công ty CP In Bến Tre 02/02/2016
172978 978-604-0-01319-4 Vở bài tập Tiếng Việt 4, tập 2 Nguyễn Minh Thuyết (Chủ biên), Đỗ Lê Chuẩn, Hoàng Cao Cương, Đỗ Việt Hùng, Trần Thị Minh Phương, Lê Hữu Tỉnh Đào Tiến Thi Giáo dục Việt Nam Công ty CP In Tiền Giang 02/02/2016
172979 978-604-0-01331-6 Vở bài tập Tiếng Việt 5, tập 2 Nguyễn Minh Thuyết (Chủ biên), Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Thị Ly Kha, Đặng Thị Lanh, Lê Phương Nga, Lê Hữu Tỉnh Nguyễn Thị Bích Vân Giáo dục Việt Nam Công ty CP In Bến Tre 02/02/2016
172980 978-604-0-01362-0 Bài tập Ngữ văn 8, tập 1 Nguyễn Khắc Phi, Trần Đình Sử, Nguyễn Hoành Khung, Nguyễn Minh Thuyết (đồng Chủ biên), Lê A, Diệp Quang Ban, Hồng Dân, Nguyễn Văn Hiệp, Bùi Mạnh Hùng, Lê Quang Hưng, Lê Xuân Thại, Đỗ Ngọc Thống, Trịnh Thị Thu Tiết, Phùng Văn Tửu Lê Thị Hồng Nhung, Nguyễn Thị lý Giáo dục Việt Nam Công ty CP In số 4 02/02/2016