Tracuuluuchieu

Lưu chiểu
STT Mã ISBN Tên sách Tác giả Biên tập viên Nhà xuất bản Đối tác liên kết Nơi in Ngày nộp LC
180791 978-604-68-2860-0 Người hoang Jacob Grey Trần Thị Hoàng Tân Văn hóa- Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh Cty TNHH MTV Văn hóa và Truyền thông Lệ Chi- 40 đường số 5 khu dân cư Him Lam, P. Tân Hưng, Q.7, TP.HCM Cty CP in khuyến học phía nam 28/04/2016
180792 978-604-0-05442-5 Bài tập công nghệ 6 – Kinh tế gia đình Nguyễn Thị Hạnh (Chủ biên), Vũ Thuỳ Dương, Triệu Thị Chơi Đặng Mai Thanh Giáo dục Việt Nam Công ti CP in và vật tư Hải Dương 28/04/2016
180793 978-604-0-05468-5 Bài tập giáo dục quốc phòng - an ninh 11 Lê Doãn Thuật (Chủ biên), Lê Ngọc Cường, Nguyễn Đức Đăng, Nguyễn Văn Quý, Phạm Văn Thao Nguyễn Hồng Ánh Giáo dục Việt Nam Công ti CP in và vật tư Hải Dương 28/04/2016
180794 978-604-0-03854-8 Bài tập Hoá lý Nguyễn Văn Duệ, Trần Hiệp Hải, Lâm Ngọc Thiềm, Nguyễn Thị Thu Đỗ Hữu Phú Giáo dục Việt Nam Công ti CP in và vật tư Hải Dương 28/04/2016
180795 978-604-0-08785-0 Giới thiệu đề thi Trung học phổ thông quốc gia - Đề thi, đề minh hoạ năm 2015 ; Một số đề tham khảo năm 2016 Nguyễn Tiến Cường, Nguyễn Quang Vinh (Sưu tầm và Tuyển chọn) Đặng Thị Minh Thu, Đỗ Thị Bích Liên, Nguyễn Văn Nguyên, Nguyễn Thúy Vân, Vũ Thị Lai, Nguyễn Thị Nhung, Lưu Hoa Sơn, Bùi Thị Bích Ngọc Giáo dục Việt Nam Công ti TNHH MTV In Quân đội 1 28/04/2016
180796 978-604-0-08857-4 Ôn tập thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm học 2016- 2017 Nguyễn Thị Chi (Chủ biên)- Nguyễn Hữu Cương- Trần Thị Khánh Trần Thu Hà Giáo dục Việt Nam Công ti TNHH MTV In Quân đội 1 28/04/2016
180797 978-604-0-08750-8 Lập trình cho thiết bị di động trên nền tảng Android Lê Văn Hưng (Chủ biên), Hồ Thị Thảo Trang Đỗ Hữu Phú Giáo dục Việt Nam Công ti CP Văn hóa Hà Nội 28/04/2016
180798 978-604-0-08850-5 Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia: “Phương pháp dạy học hiệu quả đối với ngành Quản trị kinh doanh và Tài chính – Ngân hàng” Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Đặng Mai Thanh Giáo dục Việt Nam Công ti Cổ phần In Phúc Yên 28/04/2016
180799 978-604-0-03957-6 Phong cách học tiếng Việt hiện đại Hữu Đạt Phạm Thị Hồng Phúc Giáo dục Việt Nam Công ti CP Văn hóa Hà Nội 28/04/2016
180800 978-604-0-05472-2 Bài tập giáo dục Quốc phòng - an ninh 12 Lê Doãn Thuật (Chủ biên), Lê Ngọc Cường, Nguyễn Đức Đăng, Nguyễn Minh Hiển, Nguyễn Văn Quý Nguyễn Duy Mạnh Giáo dục Việt Nam Công ti CP Văn hóa Hà Nội 28/04/2016