Tracuuluuchieu

Lưu chiểu
STT Mã ISBN Tên sách Tác giả Biên tập viên Nhà xuất bản Đối tác liên kết Nơi in Ngày nộp LC
180801 978-604-0-01876-2 Bài giảng kỹ thuật chẩn đoán ô tô (Dùng cho sinh viên Trường Cao đẳng nghề Bách Khoa Hà Nội) Nguyễn Tiến Dũng Nguyễn Hà Xuân Giáo dục Việt Nam Công ti Cổ phần In Phúc Yên 28/04/2016
180802 978-604-2-02372-6 Dragon Ball - Tập 34 Akira Toriyama Nguyễn Thu Trang Kim Đồng Cty TNHH in và DVTM phú Thịnh 28/04/2016
180803 978-604-2-02369-6 Dragon Ball - Tập 31 Akira Toriyama Nguyễn Thu Trang Kim Đồng Cty TNHH in và DVTM phú Thịnh 28/04/2016
180804 978-604-2-04069-3 Dragon Ball Tập 16 Toriyama Akira Nguyễn Thu Trang Kim Đồng Cty TNHH in và DVTM phú Thịnh 28/04/2016
180805 978-604-2-04065-5 Dragon Ball Tập 12 Toriyama Akira Nguyễn Thu Trang Kim Đồng Cty TNHH in và DVTM phú Thịnh 28/04/2016
180806 978-604-2-04058-7 Dragon Ball Tập 5 Toriyama Akira Nguyễn Thu Trang Kim Đồng Cty TNHH in và DVTM phú Thịnh 28/04/2016
180807 978-604-2-04149-2 Doraemon Tuyển tập tranh truyện màu - Tập 3 Fujiko F Fujio Nguyễn Vân Hạnh Kim Đồng Cty CP in và thương mại quốc duy 28/04/2016
180808 978-604-2-07767-5 Những tác phẩm để đời của Shakespeare Macbeth Lời: Conrad Mason Minh hoạ: Christa Unzner Nguyễn Thị Kim Ngọc Kim Đồng Cty TNHH in và DVTM Phú Thịnh 28/04/2016
180809 978-604-62-4916-0 Phúc lợi y tế trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay Đinh Quốc Thắng Đinh Quốc Thắng Đại học Quốc gia Hà Nội Đinh Quốc Thắng. Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định - 257 Hàn Thuyên, tp. Nam Định, Tỉnh Nam Định. Công ty TNHH In Thanh Bình 28/04/2016
180810 978-604-68-2825-9 Tìm về khúc hát sông quê Nguyễn Đình Thống Khưu Thế Quang Văn hóa- Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh Tác giả Cty CP in khuyến học phía nam 28/04/2016