Tracuuluuchieu

Lưu chiểu
STT Mã ISBN Tên sách Tác giả Biên tập viên Nhà xuất bản Đối tác liên kết Nơi in Ngày nộp LC
180821 978-604-54-2757-6 30 đề luyện tập ôn thi THPT Quốc gia môn Ngữ văn Phạm Thị Thu Hiền Trần Thị Lơ Đại học Sư phạm Công ty CP In và Phát hành sách Việt Nam Cty cp in Trường an 28/03/2016
180822 978-604-0-00177-1 Giáo dục công dân 11 Bộ Giáo dục và Đào tạo. Mai Văn Bính (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Văn Hùng, Phan Thanh Phố, Vũ Hồng Tiến, Phí Văn Thức Nguyễn Tất Thắng Giáo dục Việt Nam Công ty CP In - Đầu tư phát triển Giáo dục Gia Lai 28/03/2016
180823 978-604-0-00171-9 Sinh học 11(C) Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nguyễn Thành Đạt (Tổng Chủ biên), Lê Đình Tuấn (Chủ biên), Nguyễn Như Khanh Nguyễn Thị Hồng Giáo dục Việt Nam Công ty CP In - Đầu tư phát triển Giáo dục Gia Lai 28/03/2016
180824 978-604-0-00203-7 Ngữ văn 12/1 (C) Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phan Trọng Luận (Tổng Chủ biên), Trần Đăng Suyền, Bùi Minh Toán, Lê A (đồng Chủ biên), Lê Nguyên Cẩn, Đặng Anh Đào, Nguyễn Thị Ngân Hoa, Nguyễn Thái Hòa, Đỗ Kim Hồi, Nguyễn Xuân Nam, Đoàn Đức Phương, Nguyễn Phượng, Vũ Dương Quỹ Nguyễn Thị Lan, Võ Thị Thu Cẩm Giáo dục Việt Nam Công ty CP In - Đầu tư phát triển Giáo dục Gia Lai 28/03/2016
180825 978-604-0-00031-6 Tiếng Việt 1, tập 2 Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đặng Thị Lanh (Chủ biên), Hoàng Hòa Bình, Hoàng Cao Cương, Trần Thị Minh Phương, Nguyễn Trí Nguyễn Thị Bích Vân Giáo dục Việt Nam Công ty CP In sách giáo khoa Hòa Phát 28/03/2016
180826 978-604-0-00030-9 Tiếng Việt 1, tập 1 Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đặng Thị Lanh (Chủ biên), Hoàng Cao Cương, Trần Thị Minh Phương Nguyễn Thị Bích Vân Giáo dục Việt Nam Công ty CP In sách giáo khoa Hòa Phát 28/03/2016
180827 978-604-0-00086-6 Công nghệ 7 - Nông nghiệp Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nguyễn Minh Đường (Tổng Chủ biên), Vũ Hài (Chủ biên), Vũ Văn Hiển, Đỗ Nguyên Ban, Nguyễn Văn Tân, Nguyễn Thị Biếc Vũ Bá Sơn Giáo dục Việt Nam Công ty CP IN - PHS và TBTH Quảng Nam. 28/03/2016
180828 978-604-0-00083-5 Toán 7 tập 1 Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phan Đức Chính (Tổng Chủ biên), Tôn Thân (Chủ biên), Vũ Hữu Bình, Phạm Gia Đức, Trần Luận Hoàng Việt Giáo dục Việt Nam Công ty CP In và sản xuất bao bì Huế. 28/03/2016
180829 978-604-0-00078-1 Tiếng Anh 6 Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nguyễn Văn Lợi (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Hạnh Dung, Thân Trọng Liên Nhân, Nguyễn Quốc Tuấn Lê Thị Huệ Giáo dục Việt Nam Công ty TNHH MTV XSKT và Dịch vụ in Đà Nẵng. 28/03/2016
180830 978-604-0-00069-9 Vật lí 6 Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vũ Quang (Tổng Chủ biên), Bùi Gia Thịnh (Chủ biên), Nguyễn Phương Hồng Vũ Thị Thanh Mai Giáo dục Việt Nam Công ty TNHH MTV XSKT và Dịch vụ in Đà Nẵng. 28/03/2016