Tracuuluuchieu

Lưu chiểu
STT Mã ISBN Tên sách Tác giả Biên tập viên Nhà xuất bản Đối tác liên kết Nơi in Ngày nộp LC
180831 978-604-0-07563-5 Vở thực hành Khoa học lớp 4, tập 2 (Định hướng theo mô hình trường học mới Việt Nam) Lương Việt Thái (Chủ biên), Bùi Phương Nga, Nguyễn Ngọc Yến, Nguyễn Thị Thanh Thủy Nguyễn Thúy Vân Giáo dục Việt Nam Công ty cổ phần In và Vật tư Hải Dương 28/04/2016
180832 978-604-59-5927-5 Chim ó biển Rafael Sabatini Nguyễn Thùy Linh Lao động Công ty TNHH Văn hóa Đông Tây, N11A, Đơn nguyên 3, P. Dịch Vọng, Cầu Giấy, HN Công ty TNHH Văn hóa Đông Tây 28/04/2016
180833 978-604-0-07146-0 Đại số và Giải tích 11 - (Song ngữ Việt - Anh) Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trần Văn Hạo (Tổng CB), Vũ Tuấn (CB), Đào Ngọc Nam, Lê Văn Tiến, Vũ Viết Yên. Người dịch: Lê Đại Khoa Biên tập lần đầu: Phạm Bảo Khuê, Nguyễn Xuân Bình, Nguyễn Ngọc Tú (phần Tiếng Việt); Huỳnh Kim Tuấn (phần Tiếng Anh). Biên tập tái bản: Trần Thị Thu Hương Giáo dục Việt Nam Nhà máy in Bộ Tổng tham mưu 28/04/2016
180834 978-604-0-07145-3 Hình học 11 - (Song ngữ Việt - Anh) Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trần Văn Hạo (Tổng CB), Nguyễn Mộng Hy (CB), Khu Quốc Anh, Nguyễn Hà Thanh, Phan Văn Viện. Người dịch: Lê Đại Khoa Biên tập lần đầu: Đặng Thị Bình, Nguyễn Đặng Trí Tín, Trần Thanh Hà (phần Tiếng Việt); Huỳnh Kim Tuấn (phần Tiếng Anh). Biên tập tái bản: Mai Thị Phương Thảo Giáo dục Việt Nam Nhà máy in Bộ Tổng tham mưu 28/04/2016
180835 978-604-0-07144-6 Hình học 10 - (Song ngữ Việt - Anh) Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trần Văn Hạo (Tổng CB), Nguyễn Mộng Hy (CB), Nguyễn Văn Đoành, Trần Đức Huyên. Người dịch: Lê Đại Khoa Biên tập lần đầu: Nguyễn Hoàng Nguyên, Hoàng Ngọc Phương, Nguyễn Đặng Trí Tín (phần Tiếng Việt); Mai Thị phương Thảo (phần Tiếng Anh). Biên tập tái bản: Huỳnh Kim Tuấn Giáo dục Việt Nam Nhà máy in Bộ Tổng tham mưu 28/04/2016
180836 978-604-0-07147-7 Hình học 12 - (Song ngữ Việt - Anh) Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trần Văn Hạo (Tổng CB), Nguyễn Mộng Hy (CB), Khu Quốc Anh, Trần Đức Huyên. Người dịch: Nguyễn Văn Nho Biên tập lần đầu: Hoàng Ngọc Phương, Lục Văn Hào (phần Tiếng Việt); Huỳnh Kim Tuấn (phần Tiếng Anh). Biên tập tái bản: Mai Thị Phương Thảo Giáo dục Việt Nam Nhà máy in Bộ Tổng tham mưu 28/04/2016
180837 978-604-0-07560-4 Vở thực hành Lịch sử và Địa lí lớp 4, tập 1 (Định hướng theo mô hình Trường học mới Việt Nam) Nguyễn Anh Dũng, Nguyễn Tuyết Nga (đồng CB), Bùi Việt Hùng, Nguyễn Thị Thấn Lưu Hoa Sơn, Trương Thị Thu Hiền Giáo dục Việt Nam Công ty Cổ phần In Hà Nội 28/04/2016
180838 978-604-0-07573-4 Vở thực hành Khoa học lớp 5, tập 2 (Định hướng theo mô hình trường học mới Việt Nam) Lương Việt Thái (Chủ biên), Phan Thanh Hà, Nguyễn Ngọc Yến, Nguyễn Thị Thấn Nguyễn Thu Huyền, Nguyễn Thúy Vân Giáo dục Việt Nam Công ty Cổ phần In Hà Nội 28/04/2016
180839 978-604-0-07562-8 Vở thực hành Khoa học lớp 4, tập 1 (Định hướng theo mô hình trường học mới Việt Nam) Lương Việt Thái (Chủ biên), Bùi Phương Nga, Phan Thanh Hà, Kiều Thị Bích Thủy, Nguyễn Thị Thanh Thủy, Nguyễn Thị Thấn Trương Đức Kiên Giáo dục Việt Nam Công ty Cổ phần In Hà Nội 28/04/2016
180840 978-604-62-4399-1 203 bài tập làm văn chọn lọc 2 Lê Phương Liên Bùi Thư Trang Đại học Quốc gia Hà Nội Nhà sách Hồng Ân Công ty TNHH MTV In Tín Lộc 28/04/2016