Tracuuluuchieu

Lưu chiểu
STT Mã ISBN Tên sách Tác giả Biên tập viên Nhà xuất bản Đối tác liên kết Nơi in Ngày nộp LC
180841 978-604-62-4546-9 203 bài tập làm văn chọn lọc 3 Lê Phương Liên Nguyễn Thị Thu Quỳnh Đại học Quốc gia Hà Nội Nhà sách Hồng Ân Công ty TNHH MTV In Tín Lộc 28/04/2016
180842 978-604-62-4547-6 203 bài tập làm văn chọn lọc 4 Lê Phương Liên Đoàn Thị Mỵ Đại học Quốc gia Hà Nội Nhà sách Hồng Ân Công ty TNHH MTV In Tín Lộc 28/04/2016
180843 978-604-62-4548-3 203 bài tập làm văn chọn lọc 5 Lê Phương Liên Bùi Thư Trang Đại học Quốc gia Hà Nội Nhà sách Hồng Ân Công ty TNHH MTV In Tín Lộc 28/04/2016
180844 978-604-62-4536-0 Đề thi học sinh giỏi Văn toàn quốc và những bài được giải bậc tiểu học Lê Phương Liên Phạm Thị Thu Hương Đại học Quốc gia Hà Nội Nhà sách Hồng Ân Công ty Cổ phần VH Văn Lang 28/04/2016
180845 978-604-0-05539-2 Vở thực hành Toán lớp 2, tập 2A (Định hướng theo mô hình trường học mới Việt Nam) Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Lê Tiến Thành, Phạm Thanh Tâm, Trần Thúy Ngà, Đào Thái Lai Nguyễn Thị Thanh Giáo dục Việt Nam Công ti CP in Công đoàn Việt Nam 28/04/2016
180846 978-604-0-00135-1 Công nghệ 9 : Sửa chữa xe đạp Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nguyễn Minh Đường (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê Phương Yên Phạm Thị Hồng Phúc Giáo dục Việt Nam Nhà in Bộ tổng tham mưu 28/04/2016
180847 978-604-0-01637-9 Tuyển chọn giáo án cho lớp mẫu giáo 4 - 5 tuổi Lĩnh vực phát triển Thẩm mĩ Hoàng Công Dụng, Nguyễn Thanh Huyền, Nguyễn Thị Thanh Giang Hoàng Bích Trà Giáo dục Việt Nam Nhà máy in bộ Tổng tham mưu 28/04/2016
180848 978-604-0-03197-6 Sổ bé ngoan Nguyễn Thanh Giang Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Dương Minh Tâm Giáo dục Việt Nam Xí nghiệp bản đồ 1 - CN Công ti TNHH MTV Trắc địa bản đồ 28/04/2016
180849 978-604-0-01639-3 Tuyển chọn giáo án cho lớp mẫu giáo 4 - 5 tuổi lĩnh vực phát triển ngôn ngữ Phan Lan Anh, Đặng Lan Phương, Nguyễn Minh Thảo, Vũ Thu Hằng Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Hoàng Bích Trà Giáo dục Việt Nam Công ti TNHH MTV In Quân đội 1 28/04/2016
180850 978-604-0-01527-3 Hướng dẫn học Toán 2 - Tập 1A (Sách thử nghiệm) Bộ GD & ĐT, Vụ GD tiểu học - Dự án mô hình Trường học mới Việt Nam Vũ Mai Hương Giáo dục Việt Nam Công ty Cổ phần In Hà Nội 28/04/2016