Tracuuluuchieu

Lưu chiểu
STT Mã ISBN Tên sách Tác giả Biên tập viên Nhà xuất bản Đối tác liên kết Nơi in Ngày nộp LC
180861 978-604-0-04454-9 Giúp em luyện chữ đẹp lớp 3, tập 1 Trần Mạnh Hưởng - Lê Hữu Tỉnh Nguyễn Thị Ngọc Bảo Giáo dục Việt Nam Công ti cổ phần in Phúc Yên 28/04/2016
180862 978-604-0-06192-8 Vở thực hành Toán lớp 3, tập 2B (Định hướng theo mô hình trường học mới Việt Nam) Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Lê Tiến Thành, Phạm Thanh Tâm, Trần Thúy Ngà, Đào Thái Lai Nguyễn Thị Thanh Giáo dục Việt Nam Công ti CP in Khoa học Kĩ thuật 28/04/2016
180863 978-604-0-05538-5 Vở thực hành Toán lớp 2, Tập 1A(Định hướng theo mô hình trường học mới Việt Nam) Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Lê Tiến Thành, Phạm Thanh Tâm, Trần Thúy Ngà, Đào Thái Lai. Nguyễn Thị Thanh Giáo dục Việt Nam Nhà Máy in Bộ tổng tham mưu 28/04/2016
180864 978-604-0-04446-4 Writing English 2 (Vở tập viết tiếng Anh lớp 2) Nguyễn Hoa Phong Lê Nguyễn Hoài Ngân Giáo dục Việt Nam Công ti CP in Khoa học Kĩ thuật 28/04/2016
180865 978-604-0-05875-1 Vở bài tập tiếng Anh lớp 7 - tập 1 (Theo chương trình tiếng Anh mới) Nguyễn Kim Hiền (CB), Nguyễn Thị Chi, Phạm Mai Hương, Nguyễn Mai Phương Lê Thị Huệ Giáo dục Việt Nam Công ti CP in Công đoàn Việt Nam 28/04/2016
180866 978-604-0-04815-8 Vở bài tập tiếng Anh lớp 3 (Theo chương trình tiếng Anh tiểu học mới) Nguyễn Quốc Tuấn (CB) Phan Hà Đỗ Thị Tố Nga Giáo dục Việt Nam Công ti CP in Công đoàn Việt Nam 28/04/2016
180867 978-604-0-04816-5 Vở tập viết tiếng Anh lớp 3 - Tập hai (Theo chương trình tiếng Anh tiểu học mới) Phan Hà (CB), Nguyễn Quốc Tuấn Nguyễn Thanh Xuân Giáo dục Việt Nam Công ty cổ phần In và Thương mại Quốc Duy 28/04/2016
180868 978-604-0-04814-1 Vở tập viết tiếng Anh lớp 3 - Tập một (Theo chương trình tiếng Anh tiểu học mới) Phan Hà (CB), Nguyễn Quốc Tuấn Lê Nguyễn Hoài Ngân Giáo dục Việt Nam Công ty cổ phần In và Thương mại Quốc Duy 28/04/2016
180869 978-604-0-06191-1 Vở thực hành Toán lớp 3, tập 1B (Định hướng theo mô hình trường học mới Việt Nam) Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Lê Tiến Thành, Phạm Thanh Tâm, Trần Thúy Ngà, Đào Thái Lai Nguyễn Thị Thanh Giáo dục Việt Nam Công ti CP in Công đoàn Việt Nam 28/04/2016
180870 978-604-0-06190-4 Vở thực hành Toán lớp 2, tập 2B (Định hướng theo mô hình trường học mới Việt Nam) Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Lê Tiến Thành, Phạm Thanh Tâm, Trần Thúy Ngà, Đào Thái Lai Nguyễn Thị Thanh Giáo dục Việt Nam Công ti CP in Công đoàn Việt Nam 28/04/2016