Tracuuluuchieu

Lưu chiểu
STT Mã ISBN Tên sách Tác giả Biên tập viên Nhà xuất bản Đối tác liên kết Nơi in Ngày nộp LC
182511 978-604-0-02020-8 Bài tập Toán 7 - Tập hai Nguyễn Huy Đoan(CB), Nguyễn Ngọc Đạm, Phạm Thị Bạch Ngọc, Nguyễn Duy Thuận, Nguyễn Khắc Tuấn Đặng Thị Minh Thu Giáo dục Việt Nam Công ty cổ phần in và TM Trường An 24/02/2016
182512 978-604-0-06916-0 Bài tập tiếng Anh 8 Đặng Hiệp Giang(CB) Nguyễn thanh Lan, Hoàng kim Uyên, Hồ thị thanh Hà, Đặng thị Hòa, Phạm hoàng long Biên. Trần Thu Hà Giáo dục Việt Nam Công ty CP in Hà Nội 24/02/2016
182513 978-604-0-02017-8 Bài tập tiếng Anh 7 Đặng Hiệp Giang(Chủ biên), Vũ Thị Lợi, Nguyễn Mai Hương Lê Thị Huệ Giáo dục Việt Nam Công ty cổ phần in và TM Trường An 24/02/2016
182514 978-604-0-01982-0 Ôn luyện và kiểm tra Toán lớp 3, tập một (Dành cho buổi học thứ hai, lớp học 2 buổi / ngày) Vũ Dương Thụy(Chủ biên), Vũ Mai Hương, Phùng Như Thụy, Vũ Thị Ái Nhu Lê Thị Hồng Vân Giáo dục Việt Nam Công ti CP in Khoa học kĩ thuật 24/02/2016
182515 978-604-0-08088-2 Các kì thi Toán quốc tế - Tập 3 : American Mathematics Competitions (AMC) ; American Invitational Mathematics Examination (AIME) - Dành cho học sinh Trung học cơ sở và Trung học phổ thông (Song ngữ Anh-Việt) Lê Anh Vinh - Trịnh Hoài Dương - Lê Thị Thu Hường - Phạm Thị Hương (Sưu tầm và biên soạn) PHAN THỊ MINH NGUYỆT - ĐẶNG THỊ MINH THU Giáo dục Việt Nam Hà Nội Công ty CP In Sách Giáo Khoa tại TP. Hà Nội (HAPCO) 24/02/2016
182516 978-604-0-00967-8 Tin học dành cho THCS, quyển 1 Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phạm Thế Long(Chủ biên), Bùi Việt Hà, Quách Tất Kiên, Bùi Văn Thanh Phạm Thị Thanh Nam Giáo dục Việt Nam Công ty CP in Hà Nội 24/02/2016
182517 978-604-0-00921-0 Cùng học Tin học, quyển 1 (Dành cho học sinh Tiểu học) Bộ giáo dục và Đào tạo. Nguyễn Xuân Huy(Chủ biên), Bùi Việt Hà, Lê Quang Phan, Hoàng Trọng Thái, Bùi Văn Thanh Phạm Thị Thanh Nam Giáo dục Việt Nam Công ti CP in Công đoàn VN 24/02/2016
182518 978-604-0-01410-8 Bài tập Cùng học Tin học - Quyển 3 (Dành cho học sinh Tiểu học) Nguyễn Xuân Huy ( CB) Trần đỗ Hùng, Lê quang Phan, Bùi văn Thanh. Nguyễn Thị Nguyên Thúy Giáo dục Việt Nam Công ty CP In và Vật tư Hải Dương 24/02/2016
182519 978-604-0-01374-3 Bài tập Tin học dành cho THCS, quyển 4 Phạm Thế Long(Chủ biên), Bùi Việt Hà, Bùi Văn Thanh, Nguyễn Chí Trung, Ngô Ánh Tuyết Nguyễn Thị Nguyên Thúy Giáo dục Việt Nam Công ti cổ phần in Phúc Yên 24/02/2016
182520 978-604-0-01348-4 Bài tập Tin học dành cho THCS - quyển 1 Phạm Thế Long(Chủ biên), Bùi Việt Hà, Bùi Văn Thanh, Nguyễn Chí Trung, Ngô Ánh Tuyết Phạm Thị Thanh Nam Giáo dục Việt Nam Công ti CP in Công đoàn VN 24/02/2016