Tracuuluuchieu

Lưu chiểu
STT Mã ISBN Tên sách Tác giả Biên tập viên Nhà xuất bản Đối tác liên kết Nơi in Ngày nộp LC
185131 978-604-0-01337-8 Vở tập vẽ 5 Nguyễn Quốc Toản (Chủ biên), Nguyễn Hữu Hạnh, Bạch Ngọc Diệp, Đàm Luyện, Ngô Thanh Hương, Nguyễn Đức Toàn, Nguyễn Ngọc Ân, Phạm Ngọc Tới Ngô Thanh Hương Giáo dục Việt Nam Công ty CP In và Thương mại Phú Yên 02/02/2016
185132 978-604-0-01295-1 Vở bài tập Toán 1, tập 1 Đỗ Đình Hoan (Chủ biên), Nguyễn Áng Vũ Minh Hải Giáo dục Việt Nam Công ty CP In và Bao bì Bình Thuận 02/02/2016
185133 978-604-0-01349-1 Bài tập Toán 7, tập 1 Tôn Thân (Chủ biên), Vũ Hữu Bình, Phạm Gia Đức, Trần Luận, Phạm Đức Quang Nguyễn Ngọc Tú, Hoàng Ngọc Phương Giáo dục Việt Nam Công ty CP In và Bao bì Bình Thuận 02/02/2016
185134 978-604-0-01336-1 Vở bài tập Đạo đức 5 Lưu Thu Thuỷ (Chủ biên), Ngô Quang Quế Phạm Vĩnh Thông Giáo dục Việt Nam Công ty In Văn hóa Sài Gòn 02/02/2016
185135 978-604-0-01306-4 Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 2 Bùi Phương Nga, Nguyễn Quý Thao Trương Đức Kiên Giáo dục Việt Nam Công ty CP In số 4 02/02/2016
185136 978-604-0-01453-5 Bài tập Mĩ thuật 6 Phạm Ngọc Tới (Chủ biên), Triệu Khắc Lễ, Nguyễn Đức Toàn, Nguyễn Nam Ngô Thanh Hương Giáo dục Việt Nam Công ty CP In Nguyễn Văn Thảnh 02/02/2016
185137 978-604-0-01294-4 Vở bài tập Tiếng Việt 1, tập 2 Đặng Thị Lanh (Chủ biên), Hoàng Hòa Bình, Hoàng Cao Cương, Trần Thị Minh Phương, Lê Hữu Tỉnh, Nguyễn Trí Đào Tiến Thi Giáo dục Việt Nam Công ty CP In Nguyễn Văn Thảnh 02/02/2016
185138 978-604-0-01461-0 Bài tập Địa lí 7 Nguyễn Đình Tám, Trương Văn Hùng Phạm Thủy Quỳnh Giáo dục Việt Nam Công ty CP In Nguyễn Văn Thảnh 02/02/2016
185139 978-604-0-06341-0 Tiếng Anh 8, tập 1 (SHS) (Kèm đĩa CD) Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê Kim Dung, Phan Chí Nghĩa, Nguyễn Thụy Phương Lan, Vũ Mai Trang Vũ Thị Lai Giáo dục Việt Nam Công ty CP In và Thương mại Khánh Hòa 02/02/2016
185140 978-604-0-06338-0 Bài tập Tiếng Anh 8, tập 2 Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê Kim Dung, Phan Chí Nghĩa, Nguyễn Thụy Phương Lan, Vũ Mai Trang Vũ Thị Lai Giáo dục Việt Nam Công ty CP In và bao bì Đồng Tháp 02/02/2016