Tracuuluuchieu

Lưu chiểu
STT Mã ISBN Tên sách Tác giả Biên tập viên Nhà xuất bản Đối tác liên kết Nơi in Ngày nộp LC
190351 978-604-2-04602-2 Shin - Cậu bé bút chì Truyện ngắn - Tập 43 Yoshito Usui Kim Đồng Cty TNHH in và DVTM Phú Thịnh 19/02/2016
190352 978-604-2-04601-5 Shin - Cậu bé bút chì Truyện ngắn - Tập 42 Yoshito Usui Kim Đồng Cty TNHH in và DVTM Phú Thịnh 19/02/2016
190353 978-604-0-00137-5 Đại số 10 (C) Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trần Văn Hạo (Tổng Chủ biên), Vũ Tuấn (Chủ biên), Doãn Minh Cường, Đỗ Mạnh Hùng, Nguyễn Tiến Tài Giáo dục Việt Nam Nhà In Bộ Tổng tham mưu 19/02/2016
190354 978-604-2-07564-0 Danh nhân thế giới: Hêlen Pắc Chông Quan Nguyễn Vân Hạnh Kim Đồng Cty TNHH in và DVTM Phú Thịnh 19/02/2016
190355 978-604-912-533-1 Giáo trình Phẫu thuật thực hành PGS.TS. Nguyễn Trường An Tôn Nữ Quỳnh Chi Đại học Huế Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế, 06 Ngô Quyền, thành phố Huế Cty CP in và sản xuất bao bì Huế 19/02/2016
190356 978-604-2-04600-8 Shin - Cậu bé bút chì Truyện ngắn - Tập 41 Yoshito Usui Nguyễn Thị Kim Dung Kim Đồng Cty TNHH in và DVTM Phú Thịnh 19/02/2016
190357 978-604-2-04598-8 Shin - Cậu bé bút chì Truyện ngắn - Tập 39 Yoshito Usui Nguyễn Thị Kim Dung Kim Đồng Cty TNHH in và DVTM Phú Thịnh 19/02/2016
190358 978-604-2-04597-1 Shin - Cậu bé bút chì Truyện ngắn - Tập 38 Yoshito Usui Nguyễn Thị Kim Dung Kim Đồng Cty TNHH in và DVTM Phú Thịnh 19/02/2016
190359 978-604-2-04596-4 Shin - Cậu bé bút chì Truyện ngắn - Tập 37 Yoshito Usui Nguyễn Thị Kim Dung Kim Đồng Cty TNHH in và DVTM Phú Thịnh 19/02/2016
190360 978-604-2-04595-7 Shin - Cậu bé bút chì Truyện ngắn - Tập 36 Yoshito Usui Nguyễn Thị Kim Dung Kim Đồng Cty TNHH in và DVTM Phú Thịnh 19/02/2016