Tracuuluuchieu

Lưu chiểu
STT Mã ISBN Tên sách Tác giả Biên tập viên Nhà xuất bản Đối tác liên kết Nơi in Ngày nộp LC
192101 978-604-57-2274-9 Hồ Tùng Mậu - Tiểu sử Chương trình sưu tầm tài liệu và viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo Nguyễn Thị Kim Thoa Chính trị Quốc gia Sự thật Cty CP in Sách VN 05/02/2016
192102 978-604-51-1996-9 Lịch sử Đảng bộ phường Đông Lễ (1930-2010) Ban chấp hành Đảng bộ phường Đông Lễ thành phố Đông Hà - tỉnh Quảng Trị Nguyễn Văn Thiết Quân đội nhân dân Cty TNHH in Quân đội I 05/02/2016
192103 978-604-57-2130-8 Luật khí tượng, thủy văn Quốc hội Văn Thị Thanh Hương Chính trị Quốc gia Sự thật Nhà in Sự thật 05/02/2016
192104 978-604-57-2249-7 Các nước và một số lãnh thổ trên thế giới TS, Hoàng Phong Hà (chủ biên) Đào Thị Quỳnh Hoa Chính trị Quốc gia Sự thật Cty In & DV Phú Thịnh 05/02/2016
192105 978-604-57-0568-1 Luật tố cáo Quốc hội Nguyễn Thị Thu Hòa Chính trị Quốc gia Sự thật Nhà in Sự thật 05/02/2016
192106 978-604-57-2254-1 Lịch sử cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Đa Tốn ( 1930 - 2015 ) Đảng uỷ xã Đa Tốn Vũ Quang Huy Chính trị Quốc gia Sự thật Cty CP Ngọc Châu 05/02/2016
192107 978-604-57-0492-9 Tài liệu học tập lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng Ban Tuyên giáo Trung ương Đỗ Phương Mai Chính trị Quốc gia Sự thật Nhà in Sự thật 05/02/2016
192108 978-604-57-1850-6 Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp ngoại thành Hà Nội theo hướng giá trị cao, kinh tế xanh và phát triển bền vững Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội Đào Thị Quỳnh Hoa Chính trị Quốc gia Sự thật Cty cp in TT Việt Nam 05/02/2016
192109 978-604-57-2225-1 CD - ROM Lịch sử kháng chiến chống Mỹ, cứu nước Tập thể tác giả Hoàng Mạnh Thắng Chính trị Quốc gia Sự thật Cty DV & TT Quảng cáo T&G Media 05/02/2016
192110 978-604-57-2128-5 Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân Quốc hội Nguyễn Thị Thảo Chính trị Quốc gia Sự thật TTNC & SX Học Liệu 05/02/2016