Tracuuluuchieu

Lưu chiểu
STT Mã ISBN Tên sách Tác giả Biên tập viên Nhà xuất bản Đối tác liên kết Nơi in Ngày nộp LC
193561 978-604-0-02174-8 Nâng cao và phát triển Ngữ văn 7 Trần Đăng Nghĩa (Chủ biên), Nguyễn Thị Thuận, Nguyễn Thị Bích Nga Vũ Thị Minh Hải Giáo dục Việt Nam Cty cp in bao bì Huế 02/03/2016
193562 978-604-0-06085-3 Cuộc kháng chiến lần thứ nhất chống quân xâm lược Mông Cổ (1258) Trương Hữu Quýnh, Nguyễn Sĩ Quế, Phan Ngọc Liên, Ngô Đạt Tam, Nguyễn Quý Thao Cao Văn Dũng Giáo dục Việt Nam Cty TNHH Trắc đia Bản đồ 02/03/2016
193563 978-604-0-02346-9 Lược đồ phòng tuyến sông Như Nguyệt (sông Cầu ) Nguyễn Anh Dũng, Nguyễn Xuân Trường, Lê Phú Lê Nguyễn Hồng Hà Giáo dục Việt Nam Cty TNHH Trắc đia Bản đồ 02/03/2016
193564 978-604-0-06233-8 Bộ tranh Lịch sử lớp 8 Lê Ngọc Thu Ngô Nguyễn Tráng Kiện Giáo dục Việt Nam Cty TNHH Trắc đia Bản đồ 02/03/2016
193565 978-604-2-05490-4 Đội quân Doraemon Đặc biệt - Tập 12 Fujiko ffujo Nguyễn Thu Trang Kim Đồng Cty Cp in Scitech 02/03/2016
193566 978-604-2-05489-8 Đội quân Doraemon Đặc biệt - Tập 11 Fujiko ffujo Nguyễn Thu Trang Kim Đồng Cty Cp in Scitech 02/03/2016
193567 978-604-59-5683-0 Người chậm J.M Coetzee (Tác giả giành giải Nobel Văn học năm 2003) Mai Thị Thanh Hằng Lao động Công ty CP Sách Bách Việt - Số 63, Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. Cty TNHH MTV Trắc Địa Bản Đồ 02/03/2016
193568 978-604-59-5698-4 Xuân đầu tiên (Tuyển thơ 1) Thành viên Diễn đàn yêu thơ xứ Thanh Tạ Thị Thu Hà Lao động Thành viên Diễn đàn yêu thơ xứ Thanh - Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa Cty in Châu Anh 02/03/2016
193569 978-604-86-8551-5 Kỹ thuật chọn giống, chăm sóc và phòng bệnh cho cây Ổi Dương Phong (Tuyển chọn) Nguyễn Khắc Oánh Hồng Đức Cty CP sách Trí Thức Việt - NS Đống Đa Cty TNHH Trần Công 02/03/2016
193570 978-604-919-610-2 Phương pháp dạy đọc văn bản PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Nam, TS. Dương Thị Hồng Hiếu Nguyễn Anh Tuấn Đại học Cần Thơ Trường ĐHCT Cty TNHH MTV In - Bao bì DHG 1 - KCN Tân Phú Thạnh 02/03/2016