Tracuuluuchieu

Lưu chiểu
STT Mã ISBN Tên sách Tác giả Biên tập viên Nhà xuất bản Đối tác liên kết Nơi in Ngày nộp LC
11 978-604-62-8932-6 Bài tập củng cố kiến thức,kỹ năng và các đề kiểm tra Toán lớp 4 tập 1 (Áp dụng theo thông tư 22/2016 -BGD ĐT Trần Thúy Ngà - Nguyễn Thị Bình Trịnh Thị Thu Hà Đại học Quốc gia Hà Nội Công ty TNHH sách giáo dục Hà Nội. Địa chỉ: Duyên Hà, Thanh Trì, Hà Nội Công ti Cổ phần In Phúc Yên. Địa chỉ in Đường Trần Phú - Thị xã Phúc Yên- Tỉnh Vĩnh Phúc 09/08/2019
12 978-604-62-8926-5 Bài tập củng cố kiến thức kỹ,năng và các đề kiểm tra Tiếng Việt lớp 2 tập 2 (Áp dụng theo thông tư 22/2016 -BGD ĐT Trịnh Đình Dựng- Nguyễn Đức Hùng Bùi Thư Trang Đại học Quốc gia Hà Nội Công ty TNHH sách giáo dục Hà Nội. Địa chỉ: Duyên Hà, Thanh Trì, Hà Nội Cty TNHH in và thương mại Hải Nam 09/08/2019
13 978-604-62-8929-6 Bài tập củng cố kiến thức,kỹ năng và các đề kiểm tra Toán lớp 5 tập 2 (Áp dụng theo thông tư 22/2016 -BGD ĐT Trần Thúy Ngà - Nguyễn Thị Bình Trịnh Thị Thu Hà Đại học Quốc gia Hà Nội Công ty TNHH sách giáo dục Hà Nội. Địa chỉ: Duyên Hà, Thanh Trì, Hà Nội Công ti Cổ phần In Phúc Yên. Địa chỉ in Đường Trần Phú - Thị xã Phúc Yên- Tỉnh Vĩnh Phúc 09/08/2019
14 978-604-9848-34-6 Giúp em giỏi Từ và Câu 4 (Biên soạn theo chương trình Giảm Tải của Bộ Giáo dục và Đào tạo) - Tập 1 Phạm Thị Như Quỳnh Đoàn Thị Mỵ Đại học Quốc gia Hà Nội Nhà sách Hồng Ân. 20C Nguyễn Thị Minh Khai, P.ĐaKao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh Cty CP in Tiền Giang 09/08/2019
15 978-604-62-8925-8 Bài tập củng cố kiến thức kỹ,năng và các đề kiểm tra Tiếng Việt lớp 3 tập 1 (Áp dụng theo thông tư 22/2016 -BGD ĐT Trịnh Đình Dựng- Nguyễn Đức Hùng Đoàn Thị Mỵ Đại học Quốc gia Hà Nội Công ty TNHH sách giáo dục Hà Nội. Địa chỉ: Duyên Hà, Thanh Trì, Hà Nội Cty TNHH in và thương mại Hải Nam 09/08/2019
16 978-604-62-8934-0 Bài tập củng cố kiến thức,kỹ năng và các đề kiểm tra Toán lớp 3 tập 1 (Áp dụng theo thông tư 22/2016 -BGD ĐT Trần Thúy Ngà - Nguyễn Thị Bình Trịnh Thị Thu Hà Đại học Quốc gia Hà Nội Công ty TNHH sách giáo dục Hà Nội. Địa chỉ: Duyên Hà, Thanh Trì, Hà Nội Công ti Cổ phần In Phúc Yên. Địa chỉ in Đường Trần Phú - Thị xã Phúc Yên- Tỉnh Vĩnh Phúc 09/08/2019
17 978-604-56-6357-8 151 ý tưởng giúp cải thiện kỹ năng bản thân Robert E.Dittmer và Stephanie Mcfarland Nguyễn Thị Hòa Bình Phụ nữ Cộng ty TNHH An Phước books Vệt Nam. Đc Liên Châu - Thanh Oai - Hà Nội Cty TNHH in - thương mại Thuận Phát 09/08/2019
18 978-604-950-766-3 Giáo trình Pháp luật đại cương Vũ Quang Đỗ Thanh Thùy Bách khoa Hà Nội Công ty Cổ phần In và Thương mại Quốc Duy. Địa chỉ in Số 9 ngách 130/1, ngõ 130, phố Đốc Ngữ, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, TP Hà Nội 09/08/2019
19 978-604-9852-12-1 Nhà trường, gia đình và xã hội với giáo dục đạo đức công dân cho học sinh, sinh viên trong bối cảnh hiện nay Hội Khoa học tâm lý giáo dục Việt Nam Phạm Thị Thu Hương; Nguyễn Thị Thu Quỳnh; Nguyễn Thị Thủy Đại học Quốc gia Hà Nội Hội khoa học tâm lý-106 Trần Hưng Đạo-Hai Bà trưng -Hà Nội NGỌC HƯNG 09/08/2019
20 978-604-9832-91-8 Các đề tuyển sinh môn Toán vào lớp 10 và những chủ đề thường gặp Nguyễn Quý Dy- Nguyễn Văn Nho- Nguyễn Sinh Nguyên- Nguyễn Hữu Nhân- Trần Đức Huyên- Lưu Xuân Tình Đặng Thị Phương Anh Đại học Quốc gia Hà Nội Nhà sách Hồng Ân. 20C Nguyễn Thị Minh Khai, P.ĐaKao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh Cty CP in Tiền Giang 09/08/2019