Tracuuluuchieu

Lưu chiểu
STT Mã ISBN Tên sách Tác giả Biên tập viên Nhà xuất bản Đối tác liên kết Nơi in Ngày nộp LC
11 Agenda 9x17 CN Cty TNHH MTV NXB Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Hồng Lam Giao thông vận tải CN Cty TNHH MTV NXB Giao thông Vận tải Cty TNHH Kim An Đông 11/10/2019
12 978-604-73-7137-2 Hóa hữu cơ 2 Nguyễn Trung Nhân Trần Thị Đức Linh Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên ĐHQG-HCM, 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP.HCM Cty TNHH MTV in Kinh tế 11/10/2019
13 978-604-73-6679-8 Bài tập và sổ tay phân tích định lượng Nguyễn Thị Thu Vân Lê Thị Minh Huệ Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Trường ĐH Bách khoa ĐHQGTPHCM; 268 Lý Thường Kiệt Q10 TPHCM Xưởng in Trường ĐH bách khoa Hà nội 11/10/2019
14 978-604-73-6698-9 Hướng dẫn đồ án môn học kết cấu thép khung nhà công nghiệp một tầng Ngô Vi Long Phạm Thị Anh Tú Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Trường ĐH Bách khoa ĐHQGTPHCM; 268 Lý Thường Kiệt Q10 TPHCM Xưởng in Trường ĐH bách khoa Hà nội 11/10/2019
15 978-604-73-6730-6 Thí nghiệm vật lý đại cương A Nguyễn Minh Châu (CB) Nguyễn Dương Hùng Trần Thị Đức Linh Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Trường ĐH Bách khoa ĐHQGTPHCM; 268 Lý Thường Kiệt Q10 TPHCM Xưởng in Trường ĐH bách khoa Hà nội 11/10/2019
16 978-604-73-6977-5 Bài tập trắc nghiệm hóa đại cương Huỳnh Kỳ Phương Hạ (Chủ biên), Nguyễn Sơn Bạch, Trần Minh Hương, Nguyễn Thị Bạch Tuyết, Lê Minh Viễn, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Trương Xuân Minh, Nguyễn Minh Kha, Nguyễn Lệ Trúc Trần Thị Đức Linh Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Trường Đại học Bách khoa ĐHQG-HCM, 268 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 10, TP.HCM Xưởng in Trường ĐH bách khoa Hà nội 11/10/2019
17 978-604-73-7040-5 Thí nghiệm công nghệ vật liệu kim loại Đặng Vũ Ngoạn (Chủ biên), Phạm Quang Trung, Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Hải Đăng Nguyễn Thị Ngọc Anh Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Phạm Quang Trung, Khoa cơ khí Trường Đại học Bách khoa (ĐHQG-HCM), 268 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 10, TP.HCM Xưởng in Trường ĐH bách khoa Hà nội 11/10/2019
18 978-604-73-6721-4 Quá trình và thiết bị công nghệ hóa học và thực phẩm Bài tập Các quá trình cơ học Nguyễn Văn Lục Hoàng Minh Nam Lê Thị Thu Thảo Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Trường ĐH Bách khoa ĐHQGTPHCM; 268 Lý Thường Kiệt Q10 TPHCM Xưởng in Trường ĐH bách khoa Hà nội 11/10/2019
19 978-604-73-7089-4 Phương pháp phần tử hữu hạn Tóm tắt lý thuyết và bài tập Cao Văn Vui Lê Thị Minh Huệ Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Trường Đại học Bách khoa ĐHQG-HCM, Số 268 Lý Thường Kiệt, Q10, TPHCM Xưởng in Trường ĐH Bách khoa 11/10/2019
20 978-604-73-6667-5 Bài tập hoá hữu cơ Phan Thanh Sơn Nam Trần Thị Đức Linh Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Trường ĐH Bách khoa ĐHQGTPHCM, 268 Lý Thường Kiệt Q10 TPHCM Xưởng in Trường ĐH Bách khoa 11/10/2019