Tracuuluuchieu

Lưu chiểu
STT Mã ISBN Tên sách Tác giả Biên tập viên Nhà xuất bản Đối tác liên kết Nơi in Ngày nộp LC
11 978-604-66-4686-0 Đề kháng kháng sinh và vai trò của dược sĩ ( Mega ARM Mega Lifesciences Antimicrobial Resistance Management) Mega Đặng Thị Cẩm Thúy Y học Công ty TNHH Mega Lifesciences Việt Nam; Tòa nhà E town số 364 đường cộng hòa; P.13 Q.Tân Bình, TP.HCM in Quang Minh 01/01/2021
12 978-604-66-4679-2 Sổ tay đặc điểm giải phẫu, mô học các động mạch có thể ứng dụng bắc cầu trong điều trị động mạch vành BỘ Y TẾ, CỤC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ ĐÀO TẠO, ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CHỦ BIÊN: GS.TS. LÊ VĂN CƯỜNG Trần Thúy Hồng Y học ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, số 217 Hồng Bàng, Q5, TP. HCM in Nhật Nam 01/01/2021
13 978-604-66-4588-7 Thực trạng sức khỏe và chăm sóc sức khỏe đồng bào dân tộc thiểu số nước ta hiện nay ( sách chuyên khảo) Trường đại học Y tế công cộng Nguyễn Thị Vân Y học Trường đại học Y tế công cộng; 1A Đức Thắng, P.Đức Thắng, Q. Bắc Từ Liêm, HN CT TNHH NXB Y học 01/01/2021
14 978-604-57-6155-7 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội Hội đồng Lý luận Trung ương Phạm Thị Kim Huế; Nguyễn Minh Huệ; Trần Thị Thanh Phiệt; Nguyễn Trường Tam; Đào Duy Nghĩa Chính trị Quốc gia Sự thật 30/12/2020
15 978-604-57-6313-1 Đồng chí Lê Đức Anh với cách mạng Việt Nam và quê hương Thừa Thiên Huế Bộ Quốc phòng, Văn phòng Chủ tịch nước, Ban Tuyên giáo Trung ương, Tỉnh uỷ Thừa Thiên Huế Văn Thị Thanh Hương; Trần Hà Trang; Nguyễn Thị Thu Hòa; Vũ Phương Hà; Nguyễn Thị Thảo Chính trị Quốc gia Sự thật Nhà in Sự thật 30/12/2020
16 978-604-57-6206-6 Những điều cần biết về lịch sử Việt Nam ( Hỏi - đáp ) Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn Nguyễn Thị Quỳnh Nga; Nguyễn Văn Tuân Chính trị Quốc gia Sự thật 30/12/2020
17 978-604-57-6295-0 Bàn về binh pháp Tôn Tử Hồ Chí Minh Phạm Ngọc Khang Chính trị Quốc gia Sự thật Nhà in Sự thật 30/12/2020
18 978-604-57-5732-1 Văn kiện Trung ương Cục miền Nam giai đoạn 1946 - 1975, tập 9 (1963) Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam - Văn phòng Phạm Thị Ngọc Bích; Đào Thị Quỳnh Hoa; Vũ Thị Hương Chính trị Quốc gia Sự thật Nhà in Sự thật 30/12/2020
19 978-604-57-6178-6 Lịch sử lực lượng vũ trang nhân dân huyện Thường Xuân ( 1945 - 2020 ) Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hoá Đảng uỷ - Ban Chỉ huy quân sự huyện Thường Xuân Trần Hà Trang; Trần Quốc Thắng; Nguyễn Thị Thảo Chính trị Quốc gia Sự thật Công ty cổ phần in Thiên Kim 30/12/2020
20 978-604-57-5908-0 Ngoại giao và công tác ngoại giao (Tiếng Lào) GS. TS. Vũ Dương Huân Cù Thị Thúy Lan; Vũ Thị Mai Liên Chính trị Quốc gia Sự thật Nhà in Sự thật 30/12/2020