Tracuuluuchieu

Lưu chiểu
STT Mã ISBN Tên sách Tác giả Biên tập viên Nhà xuất bản Đối tác liên kết Nơi in Ngày nộp LC
21 978-604-57-6319-3 Thế giới dưới góc nhìn của Kim Jong-un ( Sách tham khảo, lưu hành nội bộ) Juliett Morillot và Dorian Malovic Cù Thị Thúy Lan; Lê Thị Thanh Huyền; Nguyễn Thị Thành Giang Chính trị Quốc gia Sự thật Nhà in Sự thật 30/12/2020
22 978-604-57-6135-9 Luật nuôi con nuôi ( hiện hành ) Quốc hội Văn Thị Thanh Hương; Nguyễn Thị Phương Anh Chính trị Quốc gia Sự thật Công ty cổ phần in Tổng hợp Cần Thơ 30/12/2020
23 978-604-57-5991-2 Hồ Chí Minh - Người đặt nền móng xây dựng quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga PGS.TS. Trần Minh Trưởng ( Chủ biên ) Phạm Thị Ngọc Bích; Nguyễn Thị Trang Chính trị Quốc gia Sự thật Nhà in Sự thật 30/12/2020
24 978-604-57-6348-3 Nền kinh tế 99%: Cách thức chủ nghĩa xã hội vượt qua các cuộc khủng hoảng của chủ nghĩa tư bản ( Sách tham khảo ) Paul S. Adler Cù Thị Thúy Lan; Hoàng Thu Quỳnh; Nguyễn Minh Hà Chính trị Quốc gia Sự thật Nhà in Sự thật 30/12/2020
25 978-604-57-6214-1 Việt Nam - Đất nước, con người (Song ngữ Thái - Việt) ( Viet Nam-Năm Đin, Phủ Cốn) Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn Cù Thị Thúy Lan; Lê Thị Thanh Huyền; Nguyễn Thị Thành Giang Chính trị Quốc gia Sự thật Công ty TNHH MTV in Tiến Bộ 30/12/2020
26 978-604-57-6201-1 Kiểm soát ô nhiễm môi trường nông thôn Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn Phạm Thị Kim Huế; Nguyễn Trường Tam Chính trị Quốc gia Sự thật Công ty TNHH MTV in Tiến Bộ 30/12/2020
27 978-604-57-5907-3 Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ở Việt Nam (Tiếng Lào) GS.TS. Ngô Thắng Lợi, PGS.TS. Vũ Thành Hưởng (đồng chủ biên) Cù Thị Thúy Lan Chính trị Quốc gia Sự thật Nhà in Sự Thật 30/12/2020
28 978-604-57-5962-2 Giáo trình Luật hành chính Việt Nam ( Phần 2 ): Phương thức quản lý nhà nước Trường Đại học Cần Thơ - Khoa Luật GVCC.PGS.TS. Phan Trung Hiền ( Chủ biên ) Văn Thị Thanh Hương; Nguyễn Thị Phương Anh; Phạm Vũ Phương Linh Chính trị Quốc gia Sự thật Công ty cổ phần in Tổng hợp Cần Thơ 30/12/2020
29 978-604-57-6150-2 CD-ROM Các dân tộc ở Việt Nam Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam - Viện Dân tộc học - Vương Xuân Tình ( Chủ biên ) Hoàng Mạnh Thắng; Nguyễn Thị Hải Bình; Bùi Bội Thu; Nguyễn Việt Hà Chính trị Quốc gia Sự thật Trung tâm công nghệ số DVC 30/12/2020
30 978-604-66-4625-9 Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên Sở y tế Hà Nội - chi Cục dân số - kế hoạch hóa gia đình Đặng Thị Cẩm Thúy Y học Chị cục dân số KHHGĐ Hà Nội; 22 Lý Thái Tổ, HN Công ty TNHH in Thanh Bình 30/12/2020