Tracuuluuchieu

Lưu chiểu
STT Mã ISBN Tên sách Tác giả Biên tập viên Nhà xuất bản Đối tác liên kết Nơi in Ngày nộp LC
21 Lịch bàn 2021 - Vươn lên tầm cao mới Nguyễn Thanh Tùng Hồng Đức Cty TNHH MTV Hoa Niên Cty TNHH 2 Phước 18/09/2020
22 Lịch bàn 2021 - Tranh dân gian đông hồ Nguyễn Thanh Tùng Hồng Đức Cty TNHH MTV Hoa Niên Cty TNHH 2 Phước 18/09/2020
23 Lịch bàn 2021 - Việt Nam những mùa hoa Nguyễn Thanh Tùng Hồng Đức Cty TNHH MTV Hoa Niên Cty TNHH 2 Phước 18/09/2020
24 Lịch lò xo giữa: Mai Vàng Tứ Quý Hương Trang Đà Nẵng Công ty Văn hóa Hương Trang, 416 Nguyễn Thị Minh Khai, Tp HCM Cty TNHH In SXTMDV Liên Tường 18/09/2020
25 Lịch bàn 2021 - Siêu xe Nguyễn Thanh Tùng Hồng Đức Cty TNHH MTV Hoa Niên Cty TNHH 2 Phước 18/09/2020
26 Lịch bàn 2021 - Dáng Việt Nguyễn Thanh Tùng Hồng Đức Cty TNHH MTV Hoa Niên Cty TNHH 2 Phước 18/09/2020
27 Lịch bàn 2021 - Xe đạp và hoa Nguyễn Thanh Tùng Hồng Đức Cty TNHH MTV Hoa Niên Cty TNHH 2 Phước 18/09/2020
28 Lịch lò xo giữa: Kim Sửu Lộc Phát Hương Trang Đà Nẵng Công ty Văn hóa Hương Trang, 416 Nguyễn Thị Minh Khai, Tp HCM Cty TNHH In SXTMDV Liên Tường 18/09/2020
29 978-604-82-3238-2 Giáo trình điện tử học (Trình độ: đại học, ngành: sư phạm vật lý) Bộ Giáo dục và Đào tạo - Trường Đại học Quy Nhơn - TS. Đào Minh Hưng (chủ biên) ThS. Bùi Quang Bình Nguyễn Thị Thu Dung Xây dựng Xưởng in NXB Xây dựng 18/09/2020
30 978-604-82-3232-0 Phân tích kinh tế kỹ thuật trong đánh giá dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông S. Đinh Văn Khiên (chủ biên); ThS. Hoàng Vân Giang; ThS. Vũ Thị Kim Dung; ThS. Nguyễn Thị Nha Trang; ThS. Nguyễn Như Phiên Tạ Hải Phong Xây dựng Xưởng in NXB Xây dựng 18/09/2020