Tracuuluuchieu

Lưu chiểu
STT Mã ISBN Tên sách Tác giả Biên tập viên Nhà xuất bản Đối tác liên kết Nơi in Ngày nộp LC
21 978-604-9806-27-8 Học tốt Lịch Sử 10 ThS. Trương Ngọc Thơi Phan Thị Nga Đại học Quốc gia Hà Nội Nhà sách Hồng Ân. 20C Nguyễn Thị Minh Khai, P.ĐaKao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh Cty CP in Tiền Giang 09/08/2019
22 978-604-961-249-7 Bài tập củng cố kiến thức kỹ,năng và các đề kiểm tra Tiếng Việt lớp 5 tập 2 (Áp dụng theo thông tư 22/2016 -BGD ĐT Trịnh Đình Dựng- Nguyễn Đức Hùng Bùi Thư Trang Đại học Quốc gia Hà Nội Công ty TNHH sách giáo dục Hà Nội. Địa chỉ: Duyên Hà, Thanh Trì, Hà Nội Cty TNHH in và thương mại Hải Nam 09/08/2019
23 978-604-9805-94-3 Đề kiểm tra Ngữ Văn 7 (15 phút-1 tiết-Học kì) ThS. Huỳnh Văn Thắng Bùi Thư Trang Đại học Quốc gia Hà Nội Nhà sách Hồng Ân. 20C Nguyễn Thị Minh Khai, P.ĐaKao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh Cty CP in Tiền Giang 09/08/2019
24 978-604-9806-66-7 Chuyên khảo Đa thức (Bồi dưỡng học sinh giỏi, chuyên Toán) ThS. Lê Hoành Phò- ThS. Nguyễn Văn Nho- ThS. Nguyễn Tài Chung Đặng Thị Phương Anh Đại học Quốc gia Hà Nội Nhà sách Hồng Ân. 20C Nguyễn Thị Minh Khai, P.ĐaKao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh Cty CP in Tiền Giang 09/08/2019
25 978-604-62-8938-8 Bài tập củng cố kiến thức, kỹ năng và các bài kiểm tra Toán lớp 1 tập 1 (Áp dụng theo thông tư 22/2016 -BGD ĐT Trần Thúy Ngà - Nguyễn Thị Bình Trịnh Thị Thu Hà Đại học Quốc gia Hà Nội Công ty TNHH sách giáo dục Hà Nội. Địa chỉ: Duyên Hà, Thanh Trì, Hà Nội Công ti Cổ phần In Phúc Yên. Địa chỉ in Đường Trần Phú - Thị xã Phúc Yên- Tỉnh Vĩnh Phúc 09/08/2019
26 978-604-66-3768-4 Chuyên đề tâm thần học Tập 1 - Năm 2019 Hội tâm thần TP HCM - BV Tâm thần - BM tâm thần Từ Thành Trí Dũng Y học BV Tâm thần TP HCM, 766 Võ Văn Kiệt, P.1, Q.5, TP HCM Cty CP TM In Nhật Nam 09/08/2019
27 978-604-9806-28-5 199 đề và bài Văn hay 11 ThS. Phạm Ngọc Thắm Trịnh Thị Thu Hà Đại học Quốc gia Hà Nội Nhà sách Hồng Ân. 20C Nguyễn Thị Minh Khai, P.ĐaKao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh Cty CP in Tiền Giang 09/08/2019
28 978-604-62-8925-8 Bài tập củng cố kiến thức kỹ,năng và các đề kiểm tra Tiếng Việt lớp 3 tập 1 (Áp dụng theo thông tư 22/2016 -BGD ĐT Trịnh Đình Dựng- Nguyễn Đức Hùng Đoàn Thị Mỵ Đại học Quốc gia Hà Nội Công ty TNHH sách giáo dục Hà Nội. Địa chỉ: Duyên Hà, Thanh Trì, Hà Nội Cty TNHH in và thương mại Hải Nam 09/08/2019
29 978-604-62-8933-3 Bài tập củng cố kiến thức,kỹ năng và các đề kiểm tra Toán lớp 3 tập 2 (Áp dụng theo thông tư 22/2016 -BGD ĐT Trần Thúy Ngà - Nguyễn Thị Bình Trịnh Thị Thu Hà Đại học Quốc gia Hà Nội Công ty TNHH sách giáo dục Hà Nội. Địa chỉ: Duyên Hà, Thanh Trì, Hà Nội Công ti Cổ phần In Phúc Yên. Địa chỉ in Đường Trần Phú - Thị xã Phúc Yên- Tỉnh Vĩnh Phúc 09/08/2019
30 978-604-62-8935-7 Bài tập củng cố kiến thức,kỹ năng và các đề kiểm tra Toán lớp 2 tập 2 (Áp dụng theo thông tư 22/2016 -BGD ĐT Trần Thúy Ngà - Nguyễn Thị Bình Trịnh Thị Thu Hà Đại học Quốc gia Hà Nội Công ty TNHH sách giáo dục Hà Nội. Địa chỉ: Duyên Hà, Thanh Trì, Hà Nội Công ti Cổ phần In Phúc Yên. Địa chỉ in Đường Trần Phú - Thị xã Phúc Yên- Tỉnh Vĩnh Phúc 09/08/2019