Tracuuluuchieu

Lưu chiểu
STT Mã ISBN Tên sách Tác giả Biên tập viên Nhà xuất bản Đối tác liên kết Nơi in Ngày nộp LC
31 978-604-66-4626-6 Cẩm nang chăm sóc sức khỏe người cao tuổi Sở y tế Hà Nội - chi Cục dân số - kế hoạch hóa gia đình Nguyễn Tiến Dũng Y học Chị cục dân số KHHGĐ Hà Nội; 22 Lý Thái Tổ, HN Công ty TNHH in Thanh Bình 30/12/2020
32 978-604-57-6237-0 Đồng chí Nguyễn Hữu Thọ với cách mạng Việt Nam và quê hương Long An Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Văn phòng Quốc hội, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng, Tỉnh ủy Long An Phạm Thị Ngọc Bích; Vũ Thị Hương; Nguyễn Thị Thúy Chính trị Quốc gia Sự thật Nhà in Sự thật 30/12/2020
33 978-604-57-6213-4 Việt Nam - Đất nước, con người ( Song ngữ Mông - Việt) (Viêx Nam - Têz qơưs, Tiz Neenhs) Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn Cù Thị Thúy Lan; Vũ Thị Mai Liên Chính trị Quốc gia Sự thật Công ty TNHH MTV in Tiến Bộ 30/12/2020
34 978-604-57-6052-9 Các tác phẩm đoạt giải Búa liềm vàng ( 2016 - 2019 ) Tạp chí Xây dựng Đảng Hoàng Thị Thu Hường; Trần Thị Khánh Vân Chính trị Quốc gia Sự thật Nhà in Sự Thật 30/12/2020
35 978-604-57-6179-3 Phê bình văn học, nghệ thuật ở Việt Nam hiện nay - Thực trạng và định hướng phát triển Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương Lê Hồng Sơn; Nguyễn Thị Minh Hường; Vũ Thị Hồng Thịnh Chính trị Quốc gia Sự thật Công ty TNHH MTV in Tiến Bộ 30/12/2020
36 978-604-57-6203-5 Làm giàu từ nông nghiệp trong thời đại 4.0 Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn Vũ Phương Hà Chính trị Quốc gia Sự thật NXB Thông tin và Truyền thông Công ty TNHH MTV in Tiến Bộ 30/12/2020
37 978-604-57-6197-7 Các giải pháp sáng tạo kỹ thuật của nhà nông - Tập VI Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn Phạm Thị Kim Huế; Nguyễn Thị Kim Thoa Chính trị Quốc gia Sự thật Công ty TNHH MTV in Tiến Bộ 30/12/2020
38 978-604-57-6256-1 75 năm xây dựng và phát triển (1945 - 2020) Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật Phạm Thị Ngọc Bích; Nguyễn Thị Hương; Võ Thị Tú Oanh Chính trị Quốc gia Sự thật Nhà in Sự thật 30/12/2020
39 978-604-57-6056-7 Đồng chí Hoàng Văn Thụ - Nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng, người con ưu tú của quê hương Lạng Sơn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng - Tỉnh uỷ Lạng Sơn Phạm Thị Ngọc Bích; Nguyễn Thị Thúy Chính trị Quốc gia Sự thật công ty TNHH MTV in Báo Nhân dân Hà Nội 30/12/2020
40 978-604-57-6254-7 Những thành tựu nổi bật 75 năm nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ( 02/9/1945 - 02/9/2020 ) ( Tài liệu tuyên truyền trong Nhân dân ) Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Hoàng Thị Thu Hường; Bùi Thị Ánh Hồng; Lê Thị Thu Mai Chính trị Quốc gia Sự thật Nhà in Sự thật 30/12/2020