Tracuuluuchieu

Lưu chiểu
STT Mã ISBN Tên sách Tác giả Biên tập viên Nhà xuất bản Đối tác liên kết Nơi in Ngày nộp LC
31 978-604-959-749-7 Huế mãi trong tôi -Tuyển tập ca khúc Hội Âm nhạc Thừa Thiên Huế Nguyễn Duy Nam Thuận Hóa Hội Âm nhạc Thừa Thiên Huế, 26 Lê Lợi, thành phố Huế Công ty TNHH TM & DV Vân Thái 09/04/2021
32 978-604-959-754-1 Trăng hoa cuối tuần (Dòng đời tập 2) Nguyễn Đăng Dần (Dân Huyền) Lê Diệu Anh Thi Thuận Hóa Nguyễn Đăng Dần, Lệ Thủy, Quảng Bình Công ty TNHH In Huế 09/04/2021
33 978-604-959-767-1 Giai thoại đất phương Nam Việt Chung Tử Nguyễn Thị Ái Linh Thuận Hóa Trần Thành Trung, ấp Thường Tín, xã Thới Hòa, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long Công ty TNHH TM & DV Vân Thái 09/04/2021
34 978-604-57-6596-8 Lịch sử chuyên gia Công an Việt Nam tại Lào ( 1961 - 2016) (SM) Bộ Công an Việt Nam - Bộ Công an Lào Bùi Thị Ánh Hồng; Lê Thị Thu Mai; Nguyễn Mai Thảo Nhung Chính trị Quốc gia Sự thật Bộ Công an Nhà in Sự thật 08/04/2021
35 978-604-57-6568-5 Phát triển hệ giá trị văn hóa của thanh niên quân đội Nhân dân Việt Nam trong thời kỳ mới Vũ Văn Bách Trần Thung Thành Chính trị Quốc gia Sự thật Nhà in Sự thật, số 201 đường Cầu Diễn, tổ dân phố 15, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. 08/04/2021
36 978-604-57-5980-6 Pháp luật về quyền tiếp cận thông tin ở Việt Nam Phan Trung Hiền Văn Thị Thanh Hương, Trần Hà Trang, Trần Khánh Ly, Phạm Vũ Phương Linh Chính trị Quốc gia Sự thật Công ty CP in Tổng hợp Cần Thơ, số 500 đường 30/4, Ninh Kiều, Cần Thơ 08/04/2021
37 978-604-57-6253-0 Văn kiện Liên khu ủy Việt Bắc giai đoạn 1946 - 1956 (tập 9) Liên khu ủy Việt Bắc 1955 - 1956 Đảng Cộng sản Việt Nam Hoàng Thị Thu Hường, Trần Minh Ngọc, Trần Thị Khánh Vân Chính trị Quốc gia Sự thật Nhà in Sự thật, số 201 đường Cầu Diễn, tổ dân phố 15, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. 08/04/2021
38 978-604-57-6251-6 Văn kiện Liên khu ủy Việt Bắc giai đoạn 1946 - 1956 (tập 7) Liên khu ủy Việt Bắc 1953 Đảng Cộng sản Việt Nam Bùi Thị Ánh Hồng, Phạm Thị Thu Phương, Nguyễn Mai Thảo Nhung Chính trị Quốc gia Sự thật Nhà in Sự thật, số 201 đường Cầu Diễn, tổ dân phố 15, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. 08/04/2021
39 978-604-57-6461-9 Bình luận án các tranh chấp điển hình trong quản trị công ty Phạm Hoài Huấn, Lê Nhật Bảo Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Nguyễn Công Tây Chính trị Quốc gia Sự thật Xí nghiệp in Fasaha, 774 Trường Chinh, phường 15, Tân Bình, Hồ Chí Minh 08/04/2021
40 978-604-57-64602 Lịch sử cách mạng Đảng bộ và Nhân dân phường khương Thượng 1930 - 2010 Ban chấp hành Đảng bộ phường Khương Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội Bùi Thị Ánh Hồng, Lê Thị Thu Mai, Trần Thị Khánh Vân Chính trị Quốc gia Sự thật Nhà in Sự thật, số 201 đường Cầu Diễn, tổ dân phố 15, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. 08/04/2021