Tracuuluuchieu

Lưu chiểu
STT Mã ISBN Tên sách Tác giả Biên tập viên Nhà xuất bản Đối tác liên kết Nơi in Ngày nộp LC
41 978-604-2-16787-1 Gintama Tập 53: Tạm biệt tử thần Hideaki Sorachi Nguyễn Thu Trang Kim Đồng Cty TNHH in và DVTM Phú Thịnh 22/06/2020
42 978-604-2-18591-2 Miền cỏ phương Nam Lời: Astrid Lindgren/Tranh: Marit Törnqvist Nguyễn Thanh Hương Kim Đồng Cty CP in và Văn hóa phẩm Hà Nội 22/06/2020
43 978-604-2-18507-3 "Hiệp sĩ" nước sạch Tranh và lời: Sawyer Anderson Nguyễn Thị Kim Dung Kim Đồng Cty CP in và Văn hóa phẩm Hà Nội 22/06/2020
44 978-604-2-18056-6 Bé ngoan rèn thói quen tốt: Học cách tập trung_Grace said focus Lời & tranh: Eric Liao/By Eric Liao Hoàng Phương Thúy Kim Đồng Cty CP in và Văn hóa phẩm Hà Nội 22/06/2020
45 978-604-2-17322-3 Pokémon Đặc biệt Tập 53 Hidenori Kusaka, Satoshi Yamamoto Đặng Cao Cường Kim Đồng Cty TNHH MTV Lê quang lộc 22/06/2020
46 978-604-2-17320-9 Pokémon Đặc biệt Tập 51 Satoshi Yamamo,Hidenoki Kusaka Đặng Cao Cường Kim Đồng Cty TNHH MTV Lê quang lộc 22/06/2020
47 978-604-2-17319-3 Pokémon Đặc biệt Tập 50 Satoshi Yamamo,Hidenoki Kusaka Đặng Cao Cường Kim Đồng Cty TNHH MTV Lê quang lộc 22/06/2020
48 978-604-2-17312-4 Pokémon Đặc biệt Tập 43 Satoshi Yamamo,Hidenoki Kusaka Đặng Cao Cường Kim Đồng Cty TNHH MTV Lê quang lộc 22/06/2020
49 978-604-72-4526-0 Địa chính trị và khai thác địa chính trị của một số quốc gia trên thế giới và trong lịch sử dân tộc Việt Nam Đinh Ngọc Hoa (Chủ biên) Trịnh Thị Vân Công an nhân dân Cty in Giao thông 22/06/2020
50 978-604-72-4247-4 Chính sách, pháp luật về an ninh thông tin của các nước trên thế giới TS. Nguyễn Quang Chiến (Chủ biên) Nguyễn Chương Mỹ Bình Công an nhân dân Cty CP in và truyền thông Hợp Phát 22/06/2020