Tracuuluuchieu

Lưu chiểu
STT Mã ISBN Tên sách Tác giả Biên tập viên Nhà xuất bản Đối tác liên kết Nơi in Ngày nộp LC
41 Lịch Bloc Trung thường Công ty TNHH Thiên Khai Nguyễn Thị Hà Tôn giáo Công ty TNHH Thiên Khai Công ty TNHH Thiên Khai 10/10/2019
42 Lịch Bloc siêu siêu đại Cty TNHH SX TM và DV Lịch Á Châu Thuận Hóa Cty TNHH SX TM và DV Lịch Á Châu Cty TNHH Văn hóa Vạn Xuân 10/10/2019
43 978-604-72-4113-2 Một góc nhìn thời cuộc Nguyễn Văn Hưởng Nguyễn Thị Hoàng Yến; Lê Thị Thủy Công an nhân dân Cty TNHH MTV in Tiến Bộ 10/10/2019
44 Lịch Bloc Trung màu Công ty TNHH Thiên Khai Nguyễn Thị Hà Tôn giáo Công ty TNHH Thiên Khai Công ty TNHH Thiên Khai 10/10/2019
45 Lịch Bloc Đại Công ty TNHH Thiên Khai Nguyễn Thị Hà Tôn giáo Công ty TNHH Thiên Khai Công ty TNHH Thiên Khai 10/10/2019
46 Lịch treo tường đạo Cao Đài 2020 Hội thánh Cao Dài - Tòa thánh Tây Ninh Lê Hồng Sơn Tôn giáo Cty CP in Hoàng La Khê - Tây Ninh Cty CP in Hoàng La Khê - Tây Ninh 10/10/2019
47 Lịch Bloc Trung Pơluya Công ty TNHH SX TM và DV Lịch Á Châu Thuận Hóa Công ty TNHH SX TM và DV Lịch Á Châu Cty TNHH MTV in Đắc Lắc 10/10/2019
48 978-604-1-15010-2 Keep Calm - Bình thản làm mẹ Pauline Loh Huyền Tôn Nữ Kim Tuyến Trẻ CTCP in khuyến học phía nam 10/10/2019
49 978-604-1-15009-6 Keep Calm - Điềm tĩnh làm cha Kelvin Ang đề tựa Huyền Tôn Nữ Kim Tuyến Trẻ CTCP in khuyến học phía nam 10/10/2019
50 978-604-1-13852-0 Mô hình xoắn động - Gien tinh thần hay sự thật tâm lý con người (Là chính mình, như là phiên bản tốt nhất) VŨ PHI YÊN Đào Mai Ly Trẻ CTCP in khuyến học phía nam 10/10/2019