Tracuuluuchieu

Lưu chiểu
STT Mã ISBN Tên sách Tác giả Biên tập viên Nhà xuất bản Đối tác liên kết Nơi in Ngày nộp LC
51 978-604-0-19754-2 Bản đồ và tranh ảnh Lịch sử 7 Phan Ngọc Liên (chủ biên), Nguyễn Cảnh Minh, Nguyễn Thế Hiệp, Nguyễn Thị Hồng Loan, Nguyễn Nam Phóng, Lê Nguyễn Hồng Hà Nguyễn Thị Giáng Hương Giáo dục Việt Nam Xí nghiệp Bản đồ 1 - Chi nhánh Công ty TNHH MTV Trắc địa Bản đồ 01/02/2021
52 978-604-0-19745-0 Atlat địa lí Việt Nam Ngô Đạt Tam, Nguyễn Quý Thao (đồng Chủ biên), Vũ Tuấn Cảnh, Nguyễn Trần Cầu, Đỗ Anh Dũng, Nguyễn Tiến Dũng, Lê Duy Đại, Phạm Văn Hải, Nguyễn Thế Hiệp, Lê Huỳnh, Thành Ngọc Linh, Nguyễn Thị Hồng Loan, Đặng Duy Lợi, Lê Phú, Phan Văn Quýnh, Lê Thông, Nguyễn Minh Tuệ Trịnh Minh Hùng, Cao Văn Dũng, Nguyễn Thị Giáng Hương Giáo dục Việt Nam Xí nghiệp Bản đồ 1 - Chi nhánh Công ty TNHH MTV Trắc địa Bản đồ 01/02/2021
53 978-604-0-22397-5 Vở bài tập Mĩ thuật 1 (Cùng học để phát triển năng lực) Đoàn Thị Mĩ Hương (Tổng chủ biên), Trịnh Đức Minh, Bạch Ngọc Diệp (Đồng Chủ biên), Nguyễn Gia Bảy, Nguyễn Quỳnh Nga, Trẩn Thị Thu Trang Đinh Thanh Liêm, Phạm Duy Anh Giáo dục Việt Nam Công ty Cổ phần In Hà Nội 01/02/2021
54 978-604-0-19559-3 Toán 1, Tập 2 (Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục) Trần Diên Hiển (Chủ biên), Nguyễn Đình Khuê, Nguyễn Thúy Vân, Đào Thái Lai Nguyễn Xuân Bình, Nguyễn Học Thức Giáo dục Việt Nam CTy CP In và Thương mại Trường An 01/02/2021
55 978-604-0-19558-6 Toán 1, Tập 1 (Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục) Trần Diên Hiển (Chủ biên), Nguyễn Đình Khuê, Nguyễn Thúy Vân, Đào Thái Lai Nguyễn Xuân Bình, Nguyễn Học Thức Giáo dục Việt Nam Công ty CP in Phúc Yên 01/02/2021
56 978-604-0-19557-9 Âm nhạc 1 (Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục) Đặng Châu Anh, Lê Anh Tuấn (đồng Chủ biên), Lương Diệu Ánh, Phùng Ngọc Hà, Trịnh Mai Trang, Hà Thị Thư, Tô Ngọc Tú Lê Thị Thu Huyền, Phạm Thị Mai Giáo dục Việt Nam Công ty CP in Công đoàn Việt Nam 01/02/2021
57 978-604-0-19555-5 Hoạt động trải nghiệm 1 (Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục) Đinh Thị Kim Thoa (Chủ biên), Vũ Phương Liên, Lại Thị Yến Ngọc, Trần Thị Quỳnh Trang, Bùi Ngọc Diệp Nguyễn Thị Thuỷ Giáo dục Việt Nam Công ty CP in SGK tại TP Hà Nội 01/02/2021
58 978-604-0-19553-1 Đạo đức 1 (Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục) Phạm Quỳnh (Chủ biên), Trần Thị Thùy Dung, Nguyễn Hà My, Nguyễn Huyền Trang Nguyễn Thị Thuỷ Giáo dục Việt Nam Cty CP In Khoa học Công nghệ Hà Nội 01/02/2021
59 978-604-0-19609-5 Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 1 (Kết nối tri thức với cuộc sống) Vũ Văn Hùng (Chủ biên), Đào Thị Hồng, Phương Hà Lan, Nguyễn Thị Thấn, Hoàng Quý Tỉnh, Nguyễn Thúy Vân, Đặng Thị Huyền Trang Giáo dục Việt Nam Nhà máy in Bộ Quốc Phòng 01/02/2021
60 978-604-0-19764-1 Tập viết 1, tập 2 (Kết nối tri thức với cuộc sống) Bùi Mạnh Hùng, Phạm Kim Chung Nguyễn Thị Bích Vân Giáo dục Việt Nam Nhà máy in Bộ Quốc Phòng 01/02/2021