Tracuuluuchieu

Lưu chiểu
STT Mã ISBN Tên sách Tác giả Biên tập viên Nhà xuất bản Đối tác liên kết Nơi in Ngày nộp LC
61 978-604-62-5703-5 Vở thực hành luyện viết, viết đúng viết đẹp lớp 4 tập 1 Đặng Phương Thúy Phan Thị Nga Đại học Quốc gia Hà Nội Cty CP truyền thông và Thiết bị giáo dục HN. Số 42, ngõ 280, đường Tựu Liệt, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội CTCP in Sao Việt 03/09/2019
62 978-604-62-5702-8 Vở thực hành luyện viết, viết đúng viết đẹp lớp 3 tập 1 Đặng Phương Thúy Phan Thị Nga Đại học Quốc gia Hà Nội Cty CP truyền thông và Thiết bị giáo dục HN. Số 42, ngõ 280, đường Tựu Liệt, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội CTCP in Sao Việt 03/09/2019
63 978-604-62-5824-7 Vở thực hành luyện viết, viết đúng viết đẹp lớp 2 tập 1 Đặng Phương Thúy Phan Thị Nga Đại học Quốc gia Hà Nội Cty CP truyền thông và Thiết bị giáo dục HN. Số 42, ngõ 280, đường Tựu Liệt, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội CTCP in Sao Việt 03/09/2019
64 978-604-62-5701-1 Vở thực hành luyện viết, viết đúng viết đẹp lớp 1 tập 1 Đặng Phương Thúy Phan Thị Nga Đại học Quốc gia Hà Nội Cty CP truyền thông và Thiết bị giáo dục HN. Số 42, ngõ 280, đường Tựu Liệt, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội CTCP in Sao Việt 03/09/2019
65 978-604-66-3785-1 SINH LÝ HỌC (Sánh đào tạo Cử nhân Điều dưỡng – Kỹ thuật Y học)- Tái bản lần thứ nhất. Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh- Bộ môn giải phẫu, sinh lý - Khoa điều dưỡng- Kỹ thuật Y học- Chủ biên: PGS.TS.BS. Nguyễn Thị Lệ; ThS.BS. Phạm Thị Phương Thanh; GS.TS.BS. Trần Thiện Trung Từ Thành Trí Dũng Y học Bộ môn giải phẫu, sinh lý- Khoa điều dưỡng, kỹ thuật Y học- Đại học Y dược TP.HCM, 217 Hồng Bàng, Q5, TP. HCM in Nhật Nam 03/09/2019
66 Lịch Block Pelure đặc biệt 2020 Đại Việt Á Giao thông vận tải Đại Việt Á Trần phú 03/09/2019
67 978-604-62-5825-4 Vở thực hành luyện viết, viết đúng viết đẹp lớp 2 tập 2 Đặng Phương Thúy Phan Thị Nga Đại học Quốc gia Hà Nội Cty CP truyền thông và Thiết bị giáo dục HN. Số 42, ngõ 280, đường Tựu Liệt, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội CTCP in Sao Việt 03/09/2019
68 978-604-66-3783-7 Giảm cân ứng dụng " Giảm cân là cuộc hành trình chứ không chỉ là đích đến" PGS.TS.BS. Nguyễn Viết Lượng Nguyễn Tiến Dũng Y học PGS.TS.BS. Nguyễn Viết Lượng; Nhà số 8 dãy 9 tập thể 361 tổ 31 Yên Hòa, Cầu Giấy, HN Cty TNHH in Đức Huy 03/09/2019
69 978-604-66-3638-0 Bào chế đông dược TS.Nguyễn Đức Quang - Thầy thuốc ưu tú Tô Đình Quỳ Y học Cty TNHH NXB Y Học 03/09/2019
70 978-604-62-5706-6 Vở thực hành luyện viết, viết đúng viết đẹp lớp 5 tập 2 Đặng Phương Thúy Phan Thị Nga Đại học Quốc gia Hà Nội Cty CP truyền thông và Thiết bị giáo dục HN. Số 42, ngõ 280, đường Tựu Liệt, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội CTCP in Sao Việt 03/09/2019