Tracuuluuchieu

Lưu chiểu
STT Mã ISBN Tên sách Tác giả Biên tập viên Nhà xuất bản Đối tác liên kết Nơi in Ngày nộp LC
71 978-604-1-15483-4 Quân đoàn ếch xanh 28 Mine YOSHIZAKI Trần Thị Nguyệt Anh Trẻ Công ty cổ phần In Khuyến học Phía Nam 15/01/2020
72 978-604-54-5900-3 Toán 1 (thuộc bộ sách Cánh Diều) Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn Nguyễn Thị Ngân Đại học Sư phạm (Liên kết về bản thảo và nội dung với Cty CP Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục VN) Cty CP in Scitech 14/01/2020
73 978-604-54-5902-7 Mĩ thuật 1 (thuộc bộ sách Cánh Diều) Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Đông (Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Hải Kiên, Nguyễn Minh Quang Đỗ Thanh Kiên; Nguyễn Đức Huy Đại học Sư phạm Cty CP in Scitech 14/01/2020
74 978-604-54-5903-4 Giáo dục thể chất 1 (thuộc bộ sách Cánh Diều) Đặng Ngọc Quang (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Công Trường Nguyễn Bá Hòa; Phạm Minh Tâm Đại học Sư phạm (Liên kết về bản thảo và nội dung với Cty CP Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục VN) Cty CP in Scitech 14/01/2020
75 978-604-54-5900-3 Toán 1 (thuộc bộ sách Cánh Diều) Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn Nguyễn Thị Ngân Đại học Sư phạm (NXB liên kết về bản thảo và nội dung với Cty CP Đầu tư xuất bản - Thiết bị Giáo dục VN) Cty CP in Scitech 14/01/2020
76 978-604-54-5903-4 Giáo dục thể chất 1 (thuộc bộ sách Cánh Diều) Đặng Ngọc Quang (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Công Trường Nguyễn Bá Hòa; Phạm Minh Tâm Đại học Sư phạm (Liên kết về bản thảo và nội dung với Cty CP Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục VN) Cty CP in Scitech 14/01/2020
77 978-604-54-5901-0 Tự nhiên và Xã hội 1 (thuộc bộ sách Cánh Diều) Mai Sỹ Tuấn (Tổng Chủ biên), Bùi Phương Nga (Chủ biên), Nguyễn Tuyết Nga, Lương Việt Thái, Nguyễn Thị Thu Trang Ứng Quốc Chỉnh; Hà Phương Anh Đại học Sư phạm (Liên kết về bản thảo và nội dung với Cty CP Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục VN) Cty CP in Scitech 14/01/2020
78 978-604-1-14451-4 Luyện thi Năng lực Nhật ngữ N3 - Từ vựng Sasaki Hitoko - Matsumoto Noriko Dương Hải Thọ Trẻ Công ty cổ phần In Khuyến học Phía Nam 14/01/2020
79 978-604-55-4757-1 (Tủ sách Thăng Long 1000 năm) - Mười giá trị văn hóa tiêu biểu Thăng Long - Hà Nội: Ẩm thực TS. Nguyễn Viết Chức (chủ biên) Phạm Thị Thu Trang Hà Nội CTCP in Hà Nội 14/01/2020
80 978-604-54-5193-9 55 Cách để sống có kỷ luật (55 ways be discripline)-Tủ sách Kĩ năng sống dành cho học sinh XACT group Ứng Quốc Chỉnh Đại học Sư phạm Công ty TNHH MTV TM&DV văn hóa Minh Long, P.501B, nhà H2-Văn Chương-Khâm Thiên-Đống Đa-Hà Nội Cty TNHH TM in BB Tuấn Bằng 14/01/2020