Tracuuluuchieu

Lưu chiểu
STT Mã ISBN Tên sách Tác giả Biên tập viên Nhà xuất bản Đối tác liên kết Nơi in Ngày nộp LC
71 978-604-62-5826-1 Vở thực hành luyện viết, viết đúng viết đẹp lớp 3 tập 2 Đặng Phương Thúy Phan Thị Nga Đại học Quốc gia Hà Nội Cty CP truyền thông và Thiết bị giáo dục HN. Số 42, ngõ 280, đường Tựu Liệt, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội CTCP in Sao Việt 03/09/2019
72 978-604-62-5823-0 Vở thực hành luyện viết, viết đúng viết đẹp lớp 1 tập 2 Đặng Phương Thúy Phan Thị Nga Đại học Quốc gia Hà Nội Cty CP truyền thông và Thiết bị giáo dục HN. Số 42, ngõ 280, đường Tựu Liệt, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội CTCP in Sao Việt 03/09/2019
73 Lịch Block siêu đại- Những điểm đến ấn tượng Việt Nam An hảo Đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh An hảo Cty CP Scitech 03/09/2019
74 978-604-66-3803-2 Gỉải phẫu học hệ thống Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh - Bộ môn giải phẫu học- Chủ biên: GS.TS. Lê Văn Cường Trần Thúy Hồng Y học Bộ môn Giải phẫu học - ĐH Y Dược TP HCM, 217 Hồng Bàng, q. 5 - Tp.HCM in Nhật Nam 03/09/2019
75 978-604-66-3528-4 Giáo trình giảng dạy Đại học - Basic reading in anatomy and physiology Đại học Y Dược TP. HCM - BM Ngoại ngữ Trần Thúy Hồng Y học Bộ môn Ngoại ngữ, 217 Hồng Bàng, Q.5 TP HCM in Nhật Nam 03/09/2019
76 Lịch Block siêu cực đại- Di sản thế giới An hảo Đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh An hảo Cty TNHH MTV in quân đội 2 03/09/2019
77 Lịch Block siêu đại- 365 Cây thuốc & sức khỏe An hảo Đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh An hảo Cty TNHH MTV in báo nhân dân Tp.HCM 03/09/2019
78 Lịch Block Pelure đặc biệt An hảo Đại học Kinh tế Quốc dân An hảo Trần phú 30/08/2019
79 978-604-1-15034-8 Danh tác rút gọn Thế giới thất lạc Arthur Conan Doyle Huyền Tôn Nữ Kim Tuyến Trẻ CTCP in khuyến học phía Nam 30/08/2019
80 978-604-81-1593-7 Luật phòng, chống tham nhũng và nghị định hướng dẫn thi hành ThS. Quách Văn Dương Vương Thị Liễu Tư Pháp Cty CP in KHCN mới 30/08/2019