Tracuuluuchieu

Lưu chiểu
STT Mã ISBN Tên sách Tác giả Biên tập viên Nhà xuất bản Đối tác liên kết Nơi in Ngày nộp LC
81 978-604-88-7940-2 UNG THƯ KHÔNG PHẢI LÀ CHẾT Bác sĩ Nguyễn Lê Vũ Thị Thu Ngân Dân trí Công ty Cổ phần Văn hóa truyền thông Sống, 176 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội Cty CP In&TM Quốc Duy 30/08/2019
82 978-604-66-3819-3 Nhi khoa thực hành PGS.TS. Nguyễn Ngọc Sáng Nguyễn Thị Lan Y học PGS.TS. Nguyễn Ngọc Sáng; 20/10/83 Phố Nguyễn Bình, Ngô Quyền, TP.Hải Phòng Cty TNHH NXB Y Học 30/08/2019
83 978-604-1-15004-1 Gửi em, người bất tử 2 Yoshitoki Oima Dương Hải Thọ Trẻ CTCP in khuyến học phía Nam 30/08/2019
84 978-604-66-3735-6 Cẩm nang chăm sóc sức khỏe cộng đồng bằng y học hiện đại và y học cổ truyền - Quyển ba Hội đông y thành phố Hà Nội - Đái Duy Ban, Bùi Đắc Sáng, Nguyễn Hồng Siêm và cộng sự Tô Đình Quỳ Y học Hội đông y thành phố Hà Nội - Số 1 Bà Triệu, Hà Đông, Hà Nội Cty TNHH NXB Y Học 30/08/2019
85 978-604-1-13770-7 Harry Potter - Tập 6: Harry Potter và Hoàng tử Lai J. K. Rowling Đào Mai Ly Trẻ XN in Nguyễn Minh Hoàng 30/08/2019
86 978-604-1-13767-7 Harry Potter - Tập 3: Harry Potter và tên tù nhân ngục Azkaban J. K. Rowling Đào Mai Ly Trẻ XN in Nguyễn Minh Hoàng 30/08/2019
87 978-604-1-13766-0 Harry Potter - Tập 2: Harry Potter và phòng chứa bí mật J.K. Rowling Đào Mai Ly Trẻ XN in Nguyễn Minh Hoàng 30/08/2019
88 978-604-1-13765-3 Harry Potter - Tập 1: Harry Potter và hòn đá phù thủy J.K. Rowling Đào Mai Ly Trẻ XN in Nguyễn Minh Hoàng 30/08/2019
89 978-604-1-13769-1 Harry Potter - Tập 5: Harry Potter và hội Phượng Hoàng J.K. Rowling Đào Mai Ly Trẻ XN in Nguyễn Minh Hoàng 30/08/2019
90 978-604-1-13768-4 Harry Potter - Tập 4: Harry Potter và chiếc cốc lửa J.K. Rowling Đào Mai Ly Trẻ XN in Nguyễn Minh Hoàng 30/08/2019